Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 23-04-2018

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 2018

Beskæftigelsen fortsætter med at stige, viser nye tal for lønmodtagerbeskæftigelsen fra Danmarks Statistik.

I februar 2018 var der 2.732.400 personer i job. Beskæftigelsen er i alt steget med 191.500 siden september 2012. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.600 flere i job i februar måned.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Der er nu flere beskæftiget i den private sektor, end der var før krisen, og det er dermed det højeste antal beskæftigede nogensinde i det private. Måneden før slog den samlede beskæftigelse alle rekorder, så det går meget godt. Alene siden regeringen tiltrådte i sommeren 2015, er der skabt 129.300 flere private jobs.

- Det er meget positivt, at private virksomheder i stor stil efterspørger nye ansatte. Det er samtidigt vigtigt, at virksomhederne kan få de hænder, der er brug for, ellers kan det sætte en stopper for opsvinget.

- Vi har lavet en række initiativer for at forebygge flaskehalse, men det kan ikke stå alene i tid, hvor der allerede er mangel på arbejdskraft i nogle brancher og områder. Derfor vil regeringen blandt andet også styrke virksomhedernes muligheder for at ansætte relevant udenlandsk arbejdskraft.

- Det ændrer ikke på, at gode tider også skal bruges til at få flere med. Vi har lavet en trepartsaftale om integration, der blandt andet betyder, at nyankomne flygtninge nu som udgangspunkt ses som jobparate. Vi kan se, at flere flygtninge arbejder nu end tidligere. Vi har også med over 260 millioner kroner fra satspuljen sikret, at folk, der har været på kontanthjælp længe, får en ekstra indsats. Og vi vil senere komme med udspil på handicapområdet.

- Mennesker med handicap har meget at tilbyde landets virksomheder og vil gerne være en del af det arbejdende fællesskab. Alt for få mennesker med handicap er i dag en del af arbejdsmarkedet, selv om de har værdifulde kompetencer, der kan bruges mange steder.

Kontakt

Pressevagt

51232830