Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-04-2018

Nyt lovforslag skal sikre lønmodtagere mod konkurs

Når en privat udbyder af fx hjemmehjælp går konkurs, er der flere eksempler på, at medarbejderne har måttet vente meget længe på den løn, de har til gode. Det skal et lovforslag nu gøre op med.

Problemet er opstået i forbindelse med sager, hvor medarbejdere efterfølgende som led i en virksomhedsoverdragelse har fået ny arbejdsgiver. Fremover vil Lønmodtagernes Garantifond kunne lægge ud for det, som de ansatte har til gode, og så vil det efterfølgende blive afklaret, om det er LG eller den nye arbejdsgiver, som skal betale.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er helt urimeligt, at flere lønmodtagere er kommet i klemme i de her sager og ikke har kunnet få den løn, som de har til gode. Derfor er jeg glad for, at vi nu får sat et stopper for den uholdbare situation, som især er gået ud over ansatte, der passer på samfundets mest udsatte borgere.

Baggrunden for lovændringen er bl.a. en række uheldige sager fra den private hjemmepleje, hvor medarbejdere har måttet vente meget længe på løn, som de havde til gode i en konkursramt virksomhed.

Problemet er opstået, når boet efter en konkursramt virksomhed har gjort gældende, at medarbejderne forud for konkursen var overgået til den kommunale hjemmepleje som led i en virksomhedsoverdragelse, og kommunen har afvist dette. Derfor har medarbejderne hverken kunnet få deres tilgodehavender dækket af LG eller af kommunen. Det skyldes, at LG hidtil ikke har kunnet lægge ud, hvis et bo afviser et krav.

Med den nye lov skal LG lægge ud for medarbejdernes løn i forbindelse med en konkurs, hvis boet efter den konkursramte virksomhed hævder, at der har fundet en virksomhedsoverdragelse til en offentlig arbejdsgiver sted forud for konkursen. Endvidere skal LG lægge ud, hvis boet efter en konkursramt virksomhed hævder, at der har fundet en virksomhedsoverdragelse sted til en privat arbejdsgiver, som er dækket af en offentlig garanti. På den måde kommer medarbejderne ikke i klemme, mens det bliver afgjort, hvem der skal betale.

Lovændringen er en opfølgning på den politiske aftale fra oktober 2017 om forebyggelse af konkurser i plejesektoren. Loven ventes at træde i kraft næste år.

Kontakt

Pressevagt

51232830