Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 23-05-2018

Arbejdsgruppe om asbest klar med 20 nye anbefalinger

Arbejdsgruppen om asbest har netop afleveret 20 nye anbefalinger til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Asbest er for længst blevet forbudt i Danmark. Men desværre findes asbest fortsat i ældre bygninger og udgør derfor en sundhedsfare for ansatte i byggeriet, når de fx skal rive ned eller renovere.

Derfor nedsatte beskæftigelsesministeren i foråret 2017 en arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets parter, som skulle undersøge behovet for nye initiativer, så færre udsættes for asbest. Det har resulteret i 20 nye anbefalinger, som i dag er overrakt til ministeren.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Selvom asbest har været forbudt i årevis, kan det stadig udgøre en alvorlig trussel mod de ansattes helbred, når de fx renoverer en gammel bygning. Det er derfor uhyre vigtigt, at alle kender til risici og ved, hvordan de beskytter sig mod kræftfremkaldende asbeststøv. Det var derfor, jeg sidste forår nedsatte en arbejdsgruppe.

- Jeg vil gerne takke arbejdsgruppen for, at de er gået området efter i sømmene og nu er klar med en række nye anbefalinger til, hvordan færre udsættes for asbest. Nu skal vi sikre, at anbefalingerne hurtigst muligt kan komme ud og gøre gavn i byggeriet.

Blandt de 20 anbefalinger lyder nogle blandt andet:

  • Forundersøgelserne, inden et renoverings- eller nedrivningsarbejde går i gang, skal styrkes.
  • Arbejdstilsynet skal gennemgå og justere alle relevante vejledninger om asbest, så de bliver lettere at forstå.
  • Der skal skabes større klarhed om roller og pligter i forhold til reglerne om asbest.
  • Samtidig ønsker arbejdsgruppen at igangsætte en fælles kommunikationsind-sats om asbest rettet mod de enkelte aktører byggeriet.

Peter Stenholm, direktør for Dansk Byggeri, siger:

- I bygge- og anlægsbranchen har vi en lang tradition for at samarbejde på tværs om det gode arbejdsmiljø. Derfor er vi glade for, at vi sammen med fagbevægelsen og beskæftigelsesministeren nu har en helstøbt og udtømmende plan for, hvordan vi tager hånd om de udfordringer, der er tilbage med asbest i byggeriet.

- Vi skal sikre, at den indgående viden, vi har om udfordringerne med asbest, bliver bredt ud til alle, der arbejder i byggeriet. Her tænker vi ikke mindst på de unge lærlinge og nye ansatte i alle led i byggeprocessen, - lige fra planlægningen af arbejdet ved skrivebordet, til man står og håndterer asbesten på byggepladsen og senere skal transportere det farlige affald væk, siger Peter Stenholm.   

Kim Lind Larsen, formand for byggefagene i BAT, siger:

- Det er en god dag for befolkningens sundhed og de ansatte i byggeriet. Troels Lund Poulsens initiativ vil styrke sundheden og redde liv.

- Asbest er stadig en stor udfordring i byggebranchen.  I byggefagene i BAT oplever vi, at mange kolleger er i risiko for at blive udsat for asbest. Vi er glade for, at det er lykkedes at nå til enighed om en handleplan om asbest, som vil begrænse risikoen for at blive udsat for asbest.

- Vi er klar til at arbejde for, at ældre bygninger bliver fri for asbest på sigt. Vi ser frem til, at asbest kommer højt op på dagsordenen ved renovering af ældre bygninger.

Arbejdsgruppen om asbest blev nedsat af beskæftigelsesministeren i foråret 2017. Formålet med arbejdet var at afdække mulige initiativer, der kan medvirke til, at antallet af beskæftigede, der udsættes for asbest, på sigt vil falde.

Arbejdsgruppen blev sammensat med repræsentanter fra arbejdsgiver- og lønmodtagersiden, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet vil løbende følge udviklingen af de anbefalinger, som ministeren igangsætter på baggrund af afrapporteringen, og vil indkalde parterne til en statusdrøftelse efter behov.

Kontakt

Pressevagt

51232830