Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 04-06-2018

Lønforskellen mellem kvinder og mænd falder

Ny analyse viser, at forskellen mellem kvinders og mænds timeløn på 10 år er mindsket med en fjerdedel.

Forskellen mellem kvinders og mænds gennemsnitlige timeløn er faldet markant det seneste årti. Mens lønforskellen i 2007 var 19,5 procent, var den i 2016 faldet til 14,5 procent, og det svarer til et fald på godt en fjerdedel. Det viser en ny analyse, som forsknings- og analysecenteret VIVE har lavet for Beskæftigelsesministeriet.

Det skyldes især, at kvinder har bevæget sig opad i hierarkiet i virksomhederne og sidder i højere grad i stillinger med ledelsesansvar eller stillinger, der kræver højt specialiseret viden. Kvinder uddanner sig også stadig mere end mænd.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er positivt, at løngabet mellem mænd og kvinder er blevet mindre blandt andet, fordi flere kvinder er kommet ind på ledelsesgangen. Det ændrer ikke på, at man kan se, at der stadig en lønforskel, når man renser tallene for fx uddannelse, erfaring og branche. Derfor er det vigtigt, at vi får lavet opgørelser som denne, der kortlægger udviklingen. Det understreger også, at det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på ligeløn, også hos arbejdsmarkedets parter. For lønfastsættelse er et anliggende for arbejdsmarkedets parter her i landet. Når det er sagt, vil jeg understrege, at regeringen nøje følger lønudviklingen i Danmark og løbende overvejer mulige initiativer.

Ses der på den tilbageværende lønforskel på mænd og kvinder, efter der er taget højde for fx uddannelse og placering på arbejdsmarkedet, er forskellen i 2016 på ca. 7 procent, hvilket er på samme niveau som i 2007.

Analysen peger samtidig på, at jo højere lønnen er, jo større er kvinders og mænds lønforskel. Lønforskellen blandt de lavest lønnede udgør 4 procent, hvorimod lønforskellen blandt de højest lønnede er på 25 procent. Endelig viser analysen, at flere kvinder end mænd er på deltid, men at deltidsansatte generelt ikke får en lavere timeløn end fuldtidsansatte.

Læs rapporten om forskelle mellem kvinders og mænds timeløn

Kontakt

Pressevagt

51232830