Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 06-06-2018

Kampagne gav 454 forslag til mere enkle arbejdsmiljøregler

Forslag fra borgere, virksomheder og organisationer skal hjælpe med at gøre regler på arbejdsmiljøområdet bedre og mere enkle.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har nu modtaget 454 forslag til mere enkle arbejdsmiljøregler i forbindelse med kampagnen "Bedre regler".

Siden begyndelsen af april har borgere, virksomheder og organisationer haft mulighed for at foreslå, hvordan lovgivningen bedre kan sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø end i dag. Nu vil Beskæftigelsesministeriet gennemgå de mange forslag og sende de relevante videre til det ekspertudvalg, regeringen nedsatte sidste år for at kulegrave lovgivningen på området.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er glad for, at borgere og virksomheder har budt ind med så mange forskellige forslag. Det har høj prioritet for regeringen, at det er sikkert og sundt at gå på arbejde, og vores lovgivning skal naturligvis gøre det lettere og ikke sværere at sikre. Derfor har vi nedsat et ekspertudvalg, og nu får vi altså også en masse input fra borgere og virksomheder. Det ser jeg frem til at se nærmere på, så vi får så enkle og effektive regler som muligt.

Flere undersøgelser peger på, at arbejdsmiljøreglernes kompleksitet udgør en udfordring for virksomhederne. En undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur viser fx, at ca. hver femte danske virksomhed mener, at kompleks lovgivning gør området vanskeligt.

Bedre og enklere regler er også et fokuspunkt internt i Beskæftigelsesministeriet. Arbejdstilsynet har således igangsat et arbejde med at rydde op i de interne instrukser og procedurer, som gælder for Arbejdstilsynets medarbejdere. Målet er, at knap hver 3. interne instruks skal skæres væk, så de tilsynsførende kan bruge kræfterne bedst muligt på at fremme et godt arbejdsmiljø på virksomhederne.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830