Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 19-06-2018

Virksomheder har sværere ved at få besat stillinger

Antallet af virksomheder, som har svært ved at finde medarbejdere, stiger og er på det højeste niveau i ti år.

Antallet af forgæves rekrutteringer er det højeste niveau i 10 år. Det viser den seneste rekrutteringsanalyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I foråret 2018 har der således været ca. 16.800 forgæves rekrutteringer. Det er 9 procent flere end i foråret 2017.

Der er flest forgæves rekrutteringer i brancherne bygge og anlæg, handel, sundhed og socialvæsen, industri samt hotel og restauration. Tilsammen er der søgt forgæves efter ca. 10.200 personer i disse fem brancher. Det vil sige i 60 procent af de forgæves rekrutteringer i foråret 2018.

Samtidig med at der er mangel på arbejdskraft viser en ny analyse fra Danmarks Statistik bl.a. en høj vækst i service- og vidensbrancher, ligesom der er skabt 20 virksomhedsgiganter med mere end 1000 medarbejdere siden 2009.

Derfor har regeringen for nyligt lanceret et udspil, der bl.a. lægger op til, at flere ledige kan blive opkvalificeret indenfor brancher med efterspørgsel. Derudover foreslår regeringen også at gøre godt 20.000 flere kontanthjælpsmodtagere jobparate.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er afgørende, at virksomhederne kan få de hænder, der er brug for. Ellers kan det bremse væksten i dansk økonomi. Vi foreslår derfor blandt andet, at flere bliver jobparate og dermed får en virksomhedsrettet indsats. Vi kommer heller ikke uden om at se på, hvordan vi kan styrke virksomhedernes mulighed for at ansætte relevant udenlandsk arbejdskraft. Regeringens idéer skal vi blandt andet vende med Disruptionrådets under mødet i Gråsten i disse dage. Den seneste stigning i antal af forgæves rekruttering viser med al tydelighed, hvorfor der er behov. Og vi må ikke bare sidde og vente på det stikker af. Vi skal reagere i tide.

Fra efteråret 2018 vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter planen indføre en helt ny metode til at følge udviklingen, der laves med udgangspunkt i opgørelser af elektroniske jobopslag. Der vil efterfølgende blive foretaget en virksomhedssurvey, hvor der stikprøvevis tages direkte kontakt til de virksomheder, der har søgt nye ansatte. Her spørger man, om det er lykkedes at rekruttere den medarbejder, virksomheden søgte. Den nye metode vil gøre det muligt at lave opdateringer af situationen på landsplan hvert kvartal.

Antallet af forgæves rekrutteringer er fortsat et stykke fra 2007, hvor det toppede med 58.300 forgæves rekrutteringer.

Kontakt

Pressevagt

51232830