Spring over hovedmenu
Til at opkvalificere de fyrede Cheminova-medarbejdere vil Lemvig Jobcenter modtage 400.000 kroner fra den ordinære varslingspulje i opsigelsesperioden og 140.000 kroner fra den supplerende varslingspulje til en indsats efter opsigelsesperioden. Foto: Colourbox.com

NYHED / 13-07-2018

540.000 kroner til opkvalificering af afskedigede Cheminova-medarbejdere

39 ansatte står til at miste deres arbejde på virksomheden FMC Cheminova i Lemvig. Nu skal over en halv million kroner fra varslingspuljerne hjælpe dem videre i et andet job.

Virksomheden FMC Cheminova i Lemvig har varslet, at 39 medarbejdere ud af virksomhedens 508 ansatte vil blive afskediget.

Andelen af afskedigede medarbejdere lever ikke op til de almindelige kriterier for at komme i betragtning til støtte fra varslingspuljerne, men beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har valgt at dispensere fra bestemmelserne, hvilket er muligt, hvis muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Størstedelen af de 39 medarbejdere, der står til at blive ledige, er ufaglærte, og muligheden for at finde et andet arbejde som ufaglært i lokalområdet er begrænset. 35 af de varslede bor i Lemvig Kommune, og det vil ifølge Lemvig Jobcenter betyde, at antallet af ledige i Lemvig Kommune vil kunne forøges med 25 procent. 

Til at opkvalificere de fyrede medarbejdere vil Lemvig Jobcenter derfor modtage 400.000 kroner fra den ordinære varslingspulje i opsigelsesperioden og 140.000 kroner fra den supplerende varslingspulje til en indsats efter opsigelsesperioden.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Der er ingen tvivl om, at denne fyringsrunde kan få stor betydning for lokalområdet. Det er afgørende, at vi sætter ind med en tidlig indsats, og med midlerne er det min forhåbning, at de afskedigede medarbejdere hurtigst muligt bliver hjulpet videre og finder et nyt arbejde.
 
- Jeg kan forstå, at de fleste af de fyrede medarbejdere er ufaglærte, og at udsigterne til lignende stillinger i området er dårlige. Derfor er der et ekstraordinært behov for, at der bliver sat en indsats i værk, så de kan få kompetencer inden for områder, hvor der mangler arbejdskraft.
 
De 540.000 kroner vil primært blive brugt på opkvalificeringsforløb inden for bygge og anlæg, industriel produktion samt transport og logistik.

Varslingspuljen bliver normalt anvendt ved større afskedigelser for mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Som et forsøg kan alle jobcentre dog fravige disse krav, så afskedigelsen også omfatter mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.