Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 03-07-2018

Færre anmeldte alvorlige arbejdsulykker i 2017

Antallet af anmeldte alvorlige arbejdsulykker er på et år faldet med 10 procent. Det viser en ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet.

En ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at antallet af anmeldte alvorlige arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen er faldet med 10 procent fra 2016 til 2017 efter at have ligget næsten konstant fra 2012 til 2016. Samtidig blev der i 2017 anmeldt 25 arbejdsrelaterede dødsulykker, og det er det laveste antal nogensinde registreret.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- En alvorlig arbejdsulykke kan ændre livet for altid for den tilskadekomne og den enkeltes familie, og det er derfor et område, jeg har stort fokus på. Faldet i anmeldte alvorlige ulykker og et historisk lavt antal dødsulykker i ’17 kan være udtryk for, at udviklingen så småt er begyndt at gå den rigtige vej, og i så fald er der grund til at glæde sig. Tallene peger dog også på, at risikoen for at blive ramt af en arbejdsulykke i nogle brancher fortsat er stor, og det er med til at understrege at forebyggelse af ulykker ikke sker med et fingerknips – det er et langt og sejt træk.

- Opgørelsen er med til at tegne et billede af, hvor der er brug for ekstra politisk opmærksomhed – og som minister følger jeg udviklingen tæt. Indtil nu har jeg igangsat en særlig indsats i landbruget og en ny tilsynsmetode i byggeriet, som er blandt de farligste brancher at arbejde i med mange alvorlige ulykker og endda dødsulykker. Samtidig er et ekspertudvalg lige nu i færd med at gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen, herunder hvordan vi bedst forebygger arbejdsulykker, og jeg glæder mig til at modtage deres anbefalinger til efteråret.

Årsopgørelsen dækker arbejdsulykker, der er anmeldt fra. 1. januar 2012 til 31. december 2017. Det fremgår blandt andet, at der i 2017 blev anmeldt ca. 42.000 arbejdsulykker, og at antallet stort set er uændret sammenlignet med 2016. I forhold til beskæftigelsen er antallet af arbejdsulykker faldet med godt 2 procent fra 2012 til 2017.

Risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke er større i nogle brancher end i andre. Det gælder blandt andet bygge- og anlægsområdet men også brancherne vand, kloak og affald, slagterier samt politi, beredskab og fængsler.

Kontakt

Pressevagt

51232830