Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-08-2018

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for juni 2018

I juni 2018 var der 2.747.700 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 4.500 flere job i juni måned.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det går rigtig godt, og beskæftigelsen fortsætter med at slå rekord. I juni kom der 4.500 flere private job. Dermed er der siden sommeren 2015 kommet 144.800 job i den private sektor.

- Det er vigtigt, at virksomhederne kan få de hænder, der er brug for. Regeringen har allerede i foråret præsenteret en række initiativer, der skal forhindre flaskehalse blandt andet ved bedre mulighed for opkvalificering. Dertil kommer, at regeringen snart præsenterer et udspil, der skal gøre det lettere at ansætte relevant udenlandsk arbejdskraft. Det her er ikke et enten eller, men et både og.

- Gode tider giver også de bedste muligheder for at få endnu flere med. Regeringen vil i efteråret præsentere et handicapudspil, fordi mange mennesker med handicap har mange ressourcer, som ikke bliver brugt i dag.

- Derudover forhandler vi også lige nu om en aftale, som skal forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet og gøre op med bureaukratiet, som gennem årtier har fået lov til at vokse sig alt for stort. Vi lægger op til, at kommunerne og a-kasserne får mere frihed til at planlægge hjælpen til ledige, uden at nogen bliver overladt til sig selv, for så vil det få konsekvenser.

Kontakt

Pressevagt

51232830