Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 13-09-2018

Bedre hygiejne skal forbedre brandmænds arbejdsmiljø

Ny politisk aftale skal sikre, at brandmænd ikke udsættes for skadelig sod og partikler. Ny forskning peger på, at brandmændenes arbejdsmiljø kan forbedres ved at sikre, at snavsede brandmandsdragter rengøres ordentligt.

Ny politisk aftale skal sikre, at brandmænd ikke udsættes for skadelig sod og partikler. Ny forskning peger på, at brandmændenes arbejdsmiljø kan forbedres ved at sikre, at snavsede brandmandsdragter rengøres ordentligt.

Arbejdsmiljøet for brandfolk skal forbedres ved at sætte fokus på hygiejnen under og efter brandslukningen. Det betyder fx, at værnemidler håndteres på en måde, så der ikke kommer sod på huden. Det er resultatet af en ny aftale i Arbejdsmiljøforligskredsen som Beskæftigelsesministeren står i spidsen for.

Med aftalen sikres det, at brandfolks udsættelse for tjærestoffer i røg, partikler og sod i forbindelse med deres arbejde minimeres så meget som muligt. Tjærestoffer er kræftfremkaldende og findes bl.a. i den røg, der udvikles i forbindelse med en brand. Aftalen skal mindske risikoen for udsættelse for skadelige partikler for de danske brandmænd.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det hører ingen steder hjemme, at der er risiko for, at man kan blive syg af at gå på arbejde. Forskning har vist, at arbejdsmiljøet for brandfolk kan forbedres ved at have styr på håndteringen af værnemidler – som fx dragter, så brandfolk ikke udsættes for sod og brænderøgspartikler, når de tager disse af. Derfor har jeg taget initiativ til en politisk aftale om brandfolks arbejdsmiljø.

Resultater fra forskningsprojektet ”Biobrand”, som er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, viser, at danske brandfolks røgdykkerudstyr beskytter effektivt mod indånding af partikler, men at der i forsøget var forskel på forskellige gruppers udsættelse for sod. Det peger på, at der med fordel kan være mere fokus på hygiejne under og efter brandslukningen. Det skal den nye aftale understøtte.

Aftalen indeholder initiativer i tre spor:

1) En styrket tilsynsindsats, hvor Arbejdstilsynet skal føre målrettet tilsyn med hygiejneprocedurer og den konkrete håndtering af forurenet materiel efter brandslukning, herunder rengøringen af brandmandsdragter.

2) Kommunikation og vejledning, hvor Arbejdstilsynet vil styrke kommunikationen om hygiejnereglerne og opdatere tilsynsunderstøttende materialer bl.a. om, at branddragter skal rengøres professionelt.

3) Opfordring til ny forskning på området, som bl.a. skal afdække, hvilke interventioner der kan reducere påvirkningen fra sod mv. Mere forskning på området søges finansieret gennem Arbejdsmiljøforskningsfonden, der årligt uddeler knap 60 mio. kr. med det formål at styrke arbejdsmiljøforskning i Danmark.

- Brandfolk udfører en ekstremt vigtig samfundsmæssig funktion, og det kan være meget farligt at gå ind i en brændende bygning for at redde andre menneskers liv. Så er det klart, at vi skal sikre, at det ikke også er farligt, når brandmændene er færdige med brandslukningen og tager brandudstyret af, siger Troels Lund Poulsen.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti, siger:

- For Dansk Folkeparti har det været vigtigt, at Brandfolk ikke udsættes for unødig risiko af partikler, der kan skade dem. Med dette tiltag skulle der blive et bedre arbejdsmiljø, hvad angår skadelige partikler.

Arbejdsmiljøordfører Lennart Damsbo-Andersen, Socialdemokratiet, siger:

- Det er en god dag for danske brandfolk. Nu skal det være slut med, at brandfolk bliver syge af at passe deres arbejde. Brandfolkene får nu et bedre arbejdsmiljø, så de kan koncentrere sig om det, de helst vil. Nemlig at slukke brande og redde liv.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen, Venstre, siger:

- Vores brandfolk har taget en enorm vigtig opgave på deres skuldre, når de hver dag slukker brande og redder liv. Derfor er det også helt naturligt, at vi skal sikre, at de selvfølgelig ikke bliver syge af at gå på arbejde. Med aftalen i dag forbedrer vi arbejdsmiljøet for brandfolk, så risikoen for skadelige brænderøgspartikler minimeres mest muligt. Det er det mindste, vi kan gøre for de folk, der går forrest.

Kontakt

Pressevagt

51232830