Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-09-2018

Beskæftigelsesministeren kritiserer kommunernes manglende samtaler med ledige

Landets kommuner lever fortsat ikke op til minimumsreglerne for samtaler med ledige. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har indkaldt tre kommuner for at få en forklaring på den manglende overholdelse af reglerne samt sendt et brev til samtlige kommuner for at få rettet op på situationen.

Mange dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere får ikke den hjælp, de har krav på. I gennemsnit er det blot 64 procent af disse borgere, der har fået det antal samtaler, de har krav på, og som har til formål at hjælpe dem ud af ledighedskøen.

Tidligere på året bad beskæftigelsesministeren landets kommuner om at stramme op på området. Særligt Næstved, Hillerød og Lejre kommuner blev bedt om at forbedre sig, da de lå dårligst. Men de seneste tal viser kun en lille forbedring blandt kommunerne generelt, og de tre kommuner har heller ikke hævet deres niveau tilstrækkeligt.

Derfor har Troels Lund Poulsen nu bedt Næstved, Hillerød og Lejre kommuner om at komme ind i Beskæftigelsesministeriet og forklare, hvad de vil gøre for at leve op til reglerne. Seks kommuner får en ekstra reprimande, da de i særlig grad bør forbedre sig, og skal sende en skriftlig redegørelse inden den 1. november 2018.

De seks kommuner er: Albertslund, Rudersdal, Køge, Holbæk, Bornholm og Tønder.

Alle kommuner får et brev, hvor ministeren indskærper, at han ikke accepterer, at ledige bliver overladt til sig selv i længere perioder.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er stærkt bekymret over, at kommunerne ikke har fokus på at få holdt de samtaler, som ledige har krav på. Det er uacceptabelt. Vi ved, at en tidlig kontakt med ledige har god effekt på at bringe borgerne i job, så der er jo ikke tale om regler for reglernes skyld. Jeg er forundret over dette sløseri, da det i høj grad også er i kommunernes interesse at få folk væk fra offentlig forsørgelse.

- Med den nye aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats får kommunerne større frihed til at give ledige en indsats, men jeg vil gerne understrege, at jeg følger udviklingen meget nøje, og hvis kommunerne ikke kan finde ud af det, så må vi sætte ind med styring af deres indsats. Med aftalen vil nogle a-kasser også få et større ansvar for den tidlige kontakt med ledige, og tallene for manglende samtaler i kommunerne taler også for, at andre får mulighed for at vise, hvad de kan.

Alle landets kommuner bliver samtidig opfordret til at deltage i en række aktiviteter i løbet af efteråret med fokus på at forbedre kvalitet og rettidighed i samtalerne i jobcentrene. Desuden står Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings regionale arbejdsmarkedskontorer til rådighed, hvis kommunerne har brug for hjælp og sparring.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830