Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-09-2018

Bred politisk aftale skal sikre at færre udsættes for asbest

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en politisk aftale om at sikre, at færre ansatte udsættes for asbest.

Asbest udgør stadig en sundhedsfare for ansatte i byggeriet. Et bredt flertal i Folketinget er derfor enige om at gennemføre 20 anbefalinger fra arbejdsmarkedets parter, der skal sikre, at færre udsættes for asbest.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- At blive udsat for asbest har store sundhedsskadelige konsekvenser og er derfor for længst gjort forbudt, men det findes stadig i bygninger rundt omkring i landet. Jeg er derfor glad for, at et bredt flertal i Folketinget støtter op om parternes anbefalinger, så vi minimerer de ansattes risiko for at blive udsat for farligt asbeststøv. Samtidig er der enighed om at fremme, at den ældre bygningsmasse i Danmark på sigt bliver helt fri for asbest.

Det var arbejdsmarkedets parter i Arbejdsgruppen om asbest, der i april afleverede de 20 anbefalinger, som aftalepartierne med den politiske aftale støtter op om.

Anbefalingerne lyder blandt andet, at forundersøgelserne i byggeriet skal styrkes, og at der skal skabes større klarhed om roller og pligter i forhold til reglerne om asbest. Samtidig skal der igangsættes en fælles kommunikationsindsats om asbest, rettet mod de enkelte aktører i byggeriet.

Arbejdsgruppen om asbest blev nedsat af beskæftigelsesministeren i foråret 2017. Formålet med arbejdet var at afdække mulige initiativer, der kan medvirke til, at antallet af beskæftigede, der udsættes for asbest, på sigt vil falde.

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra arbejdsgiver- og lønmodtagersiden, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøordfører Lennart Damsbo-Andersen, Socialdemokratiet, siger:

- Der dør flere af asbest, end der dør i trafikken. I dag har vi besluttet at nedbringe antallet, som bliver syge af at arbejde med asbest, og som kan ende med at dø af det. Det er et fint første skridt på vejen mod et Danmark, hvor ingen dør af asbest. Men vi er ikke i mål. Vi skal videre i kampen mod asbest og have styr på registreringen og indkapslingen af asbest.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti, siger:

- Jeg er glad for, at vi med aftalen om asbest er med til at sikre en indsats, der gerne skulle føre til at forbedre arbejdsmiljøet og dermed hindre mange i at blive ramt af asbestose.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen, Venstre, siger:

- Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Danmark, så kort kan det siges. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu øger sikkerheden for de ansatte i bygge- og anlægsbranchen, som stadig risikerer at blive udsat for asbeststøv.

Arbejdsmiljøordfører Christian Juhl, Enhedslisten, siger:

- Arbejdsmarkedets parter har gjort et grundigt stykke forarbejde. Den politiske aftale er et skridt i retningen af det endelige mål: Et asbestfrit Danmark, hvor arbejdere ikke længere dør af asbestbetinget kræft, og hvor al arbejde med asbestholdige materialer foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Enhedslisten vil arbejde for at samle et flertal, der kan sikre den nødvendige lovgivning og økonomi for at opfylde både den politiske aftale og de langsigtede mål.

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti, siger:

- Det er helt grotesk, at ansatte i bygge- og anlægsbranchen stadig asbestudsættes 30 år efter, materialet blev forbudt. Derfor er jeg især glad for, at vi styrker forundersøgelserne i byggeriet.

Kontakt

Pressevagt

51232830