Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 24-09-2018

Forslag til bedre arbejdsmiljøregler kan ses på bm.dk

De mange indkomne forslag til bedre og enklere arbejdsmiljøregler er nu gennemgået og beskrives på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

De mange indkomne forslag til bedre og enklere arbejdsmiljøregler er nu gennemgået og beskrives på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

De danske arbejdsmiljøregler er for komplekse og skal forbedres. Sådan lød det i foråret fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, der opfordrede borgere og virksomheder og organisationer til at indsende deres forslag til bedre regler. Alle forslagene er nu gennemgået og beskrives på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Kampagnen om bedre arbejdsmiljøregler er gået over alt forventning, og det vil jeg gerne sige tak for. Det er tydeligt, at der har været et stort engagement. Vi har i alt modtaget ca. 1650 henvendelser, som dækker over ca. 400 forskellige forslag, og dermed har vi et solidt grundlag for det videre arbejde med at forenkle reglerne.

- På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside er det nu muligt at få et overblik over temaer og forslag, der er kommet ind. Alle forslag er oversendt til ekspertudvalget, som lige nu er ved at gentænke arbejdsmiljøindsatsen, og som snart kommer med sine anbefalinger. Derudover vil Beskæftigelsesministeriet navnlig som led i regeringens afbureaukratiseringsreform offentliggøre ca. 40 forslag til regelforenklinger på arbejdsmiljøområdet i løbet af efteråret.

Kontakt

Pressevagt

51232830