Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-09-2018

Intensivt jobrettet forløb får langtidsledige indvandrere i job

Det såkaldte integrationspålæg, der blev indført som forsøg med kontanthjælpsreformen, har fået flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra lande uden for EU i arbejde. Det viser en ny effektevaluering.

Forsøget med integrationspålæg har bestået af dels intensivt jobrettede samtaleforløb, dels tidlig tilknytning til det ordinære arbejdsmarked i form af løntilskud eller praktik, samt parallel støtte som fx ret til en jobstøtte-mentor. Det er metoder, som også bliver benyttet i det nuværende satspuljeprojekt "Flere skal med".

Samlet set har deltagerne i forsøget med integrationspålæg arbejdet en ½- 1 uge længere end kontrolgruppen, set over en periode på 16 måneder. Effekten stiger til 1-2 uger, når man medregner uger med supplerende ydelser ved siden af arbejdstimerne. Deltagerne har i gennemsnit også været mellem 1,6 og 8 uger længere i virksomhedspraktik end kontrolgruppen og dermed i højere grad fået en trædesten til det ordinære jobmarked.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Vi taler ikke om nogen kæmpe effekt. Her skal man til gengæld huske på, at vi har at gøre med en gruppe, som er meget langt væk fra arbejdsmarkedet - og som i øvrigt har opbrugt deres ret til danskundervisning, og så er det værd at glæde sig over, at de i højere grad er kommet i job. Det er også derfor, at vi gør brug af netop de her metoder i det store beskæftigelsesprojekt "Flere skal med", hvor vi også allerede begynder at se gode resultater. Den store reform af beskæftigelseslovgivningen, som et bredt flertal i Folketinget netop har aftalt, giver fremover jobcentrene mulighed for mere frit at bruge de forskellige metoder, som, de vurderer, får den enkelte ledige hurtigst muligt i arbejde. Med dette forsøg kan vi se, at eksempelvis en gruppe som den her i højere grad kommer i job, hvis man planlægger indsatsen, så den finder sted i en almindelig virksomhed og er rettet specifikt mod den enkeltes udfordringer og behov.

Kontakt

Pressevagt

51232830