Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 13-09-2018

Ny rapport: Brug for masser af hænder til offentlige millionbyggerier

De næste 10 år får Danmark brug for i alt ca. 60.000 mandår til offentlige infrastrukturprojekter, viser en ny opdatering af den såkaldte Leo Larsen-rapport, som COWI står bag.

Ser man på både den indirekte og afledte efterspørgsel af infrastrukturprojekterne, er tallet helt oppe på ca. 210.000 mandår. Desuden kan der komme nye politiske beslutninger, som ikke er med i rapporten. Det gælder eksempelvis en Kattegat-bro, hvilket vil lægge yderligere pres på bygge- og anlægsbranchen og arbejdsmarkedet i det hele taget. 

Rapporten viser samtidig, at bygge- og anlægsbranchen i dag er afhængig af udlændinge. Siden 2010 er antallet af fuldtidsbeskæftigede udlændinge steget fra knap 8.000 til knap 14.000 i 2017.

Det har dog ikke betydet, at jobmulighederne på de store projekter er gået udenom danske ledige. Tværtimod viser rapporten, at landets fire største kommuner har iværksat tiltag for at kunne imødekomme de stigende rekrutteringsbehov indenfor bygge og anlæg. Kommunerne har fx etableret samarbejder med entreprenørerne, uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører i branchen. Således vurderer jobcentrene i de fire store byer ifølge rapporten, at der har været en generel stigning i rekrutteringshenvendelser fra bygge- og anlægsområdet over det seneste års tid. De oplever også, at virksomhederne har store udfordringer med at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, der er behov for. 

Regeringen vil inden længe lancere et udspil for at lette rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft, som også har været diskuteret løbende i regeringens Disruptionråd, der mødes igen for ottende gang den 13.-14. september i Viborg.

Arbejdet med udenlandsk arbejdskraft sker parallelt med regeringens indsats for at opkvalificere danske ledige, blandt andet med trepartsaftalen om styrket voksen- og efteruddannelse fra oktober sidste år og udspillet til at sikre kvalificeret arbejdskraft.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Vi har længe været meget bevidste om, at virksomhederne har rekrutteringsproblemer især i den her branche, og at adgangen til udenlandsk arbejdskraft er helt afgørende. Det understreger rapporten blot endnu en gang. Selv om behovet på de projekter, der pt. er aftalt, vil falde lidt fremover, vil der stadig være en udfordring, ikke mindst fordi landene omkring os jo også i stigende grad har samme udfordring. Her kommer vi jo heller ikke uden om at se på udenlandsk arbejdskraft, som vi jo kan se har været voldsomt stigende.

- Derfor vil vi inden længe komme med et udspil, der skal gøre det lettere at rekruttere de dygtige, kvalificerede udlændinge, som blandt andet byggebranchen – men også en række andre brancher – har brug for. Det går selvfølgelig hånd i hånd med vores indsats for at opkvalificere danskerne og de ledige danskere. Vi afsatte sidste år i alt 2,5 mia. kr. i trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse til initiativer på området, ligesom vi har præsenteret og har aftalt initiativer, der handler om at forhindre flaskehalse og opkvalificere ledige.

Læs opdateringen af Leo Larsen-rapporten (PDF) 

Kontakt

Pressevagt

51232830