Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-09-2018

Virksomheder har større fokus på arbejdsmiljøet

Virksomhederne prioriterer i højere grad end tidligere et sundt arbejdsmiljø. Det viser en undersøgelse af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats for 2017.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennemført spørgeskemaundersøgelsen "Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017". Her er der samlet data ind fra sidste kvartal af 2017 og første kvartal af 2018.

Undersøgelsen giver et indblik i, hvordan virksomhederne overholder formelle krav, spiller sammen med myndighederne, løfter egenindsatsen og efterspørger rådgivning.

Det samlede billede er, at virksomhederne har større fokus på arbejdsmiljøet, end lignende undersøgelser viste i 2012 og 2014. Undersøgelsen viser også, at forskellige brancher har fokus på forskellige dele af arbejdsmiljøet, og fokus afhænger i høj grad af det arbejde, der er karakteristisk for branchen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg glæder mig over det billede, der tegner sig i undersøgelsen - nemlig at virksomhederne lægger større vægt på arbejdsmiljøet, for det er afgørende, at både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø bliver bedre. Undersøgelsen giver mig samtidig en forventning om, at virksomhederne vil indgå i en positiv og konstruktiv dialog om arbejdsmiljøet, når ekspertudvalget snart kommer med sine anbefalinger.

- Jeg kan dog fortsat konstatere, at der på flere punkter ikke bliver gjort nok. Derfor er arbejdsmiljøet fortsat et stort fokusområde for regeringen, og jeg glæder mig til at høre anbefalingerne fra ekspertudvalget og begynde arbejdet for en bedre og mere effektiv arbejdsmiljøindsats på vores arbejdspladser.

For at forbedre arbejdsmiljøet i nogle af de brancher med flest ulykker, har regeringen sideløbende med arbejdet i ekspertudvalget gjort en ekstra indsats inden for byggeri og landbrug, hvilket allerede har haft en effekt.

Det forventes, at ekspertudvalget kommer med sine anbefalinger senere på måneden.

Kontakt

Pressevagt

51232830