Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 16-11-2018

Aftale: Klare og konsekvente sanktioner i kontanthjælpssystemet

Det skal have mærkbare og klare konsekvenser, hvis man modtager kontanthjælp og ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Et bredt flertal i Folketinget har netop indgået en aftale, der forenkler og skærper sanktionsreglerne. Kommunerne skal dog fortsat tage særlige hensyn til udsatte borgere i kontanthjælpssystemet.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er enige om, at hvis man modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal det have mærkbare og klare konsekvenser, hvis man misbruger systemet eller uden rimelig grund ikke lever op til sine pligter.

Modtager man fx uberettiget kontanthjælp, mens man er i udlandet, bliver ydelsen nedsat med op til en tredjedel i 20 uger, og der skal rejses krav om tilbagebetaling. Det samme er tilfældet, hvis man arbejder, mens man modtager kontanthjælp og undlader at oplyse kommunen om det. Som reglerne er i dag, bliver kontanthjælpen alene nedsat med en tredjedel og kun i tre uger.

Sanktionsreglerne bliver samtidig mere enkle. De nuværende 80 sanktionssatser på kontanthjælpsområdet reduceres til kun fire faste satser. Konsekvenserne bliver dermed klarere for borgerne, hvis de uden rimelig grund ikke lever op til deres pligter, og det bliver nemmere for kommunerne at bruge reglerne. I dag har kommunerne udfordringer med at bruge sanktionsreglerne korrekt og laver for mange fejl, viser flere praksisundersøgelser på området.

Aftalepartierne er også enige om, at kommunerne fortsat skal tage særlige hensyn til udsatte borgere. De skærpede sanktionsregler er målrettet borgere, der kan arbejde og stå til rådighed for job. Kommunernes brug af sanktioner skal derfor følges tæt fremover, så de nye regler ikke rammer udsatte borgere uhensigtsmæssigt.

Med aftalen skærpes indsatsen over for snyd med ydelser og fejludbetalinger. Aftalepartierne vil blandt andet sikre, at borgere, der har begået grove tilfælde af socialt bedrageri, bliver politianmeldt. Der skal også oprettes en hotline i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som skal vejlede kommunerne om reglerne for stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere og i forbindelse med politianmeldelse af borgere, der har begået socialt bedrageri.

Yderligere er der enighed om at ændre reglerne om flyttehjælp, så de ikke understøtter social eksport. Fremover bliver det den kommune, borgeren flytter til, der kan give flyttehjælp i stedet for den kommune, borgeren flytter fra, sådan som tilfældet er i dag.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er meget glad for, at regeringen har fået en bred politisk opbakning til at forenkle og skærpe sanktionsreglerne. Hammeren skal falde hurtigere og hårdere over for de ledige, der kan - men ikke vil. Men kommunerne skal tage de nødvendige hensyn til udsatte borgere.

- Kommunerne har gennem længere tid efterlyst mere enkle regler, og det imødekommer vi nu. Jeg forventer derfor også, at kommunerne fremover begår færre fejl på området. Vi kommer til at følge kommunernes brug af sanktioner meget tæt, så vi sikrer, at de skærpede sanktioner virker efter hensigten og ikke rammer de forkerte.

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Leif Lahn Jensen, siger:

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu får sat hårdere ind over for syrienskrigere på kontanthjælp, og andre som snyder og bedrager. Vi skal have snyd og bedrag med skattefinansierede offentlige ydelser til livs, og vi socialdemokrater går forrest i kampen. Dem, som snyder og bedrager bryder samfundskontrakten, og derved spreder de gift for opbakningen i befolkningen til, at vi kan opretholde et anstændigt ydelsessystem for de mange arbejdsløse og udsatte, som mangler til dagen og vejen. Jeg er samtidig glad for at vi fik fjernet de regler som ville ramme de aktivitetsparate hårdest og dermed skabe en social balance i sanktionssystemet, da vi skal behandle syge og udsatte borgere ordentligt.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted, siger:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi får forenklet sanktionsreglerne samtidig med, at vi skærper sanktionerne over for dem, der snyder med udlandsophold. Det er uacceptabelt, og derfor skal der være en klar konsekvens. Samtidig sikrer vi, at der bliver taget hensyn til dem, der har problemer, og at det bliver tænkt ind i tilbuddene om en aktiv indsats. Desuden er jeg meget tilfreds med, at vi med lufthavnstilsynet får undersøgt, hvordan vi får Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration til at deltage i kontrolbesøg i lufthavnen med henblik på at undersøge, om tredjelandsstatsborgere har ret til ophold i Danmark.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen, siger:

- Det er helt uacceptabelt, når vores velfærdsydelser ryger i lommen på borgere, der ikke har ret til dem. Vores velfærdssystem skal holde hånden under dem, der har brug for det. Derfor glæder jeg mig over, at vi nu skruer op for kontrollen med dem, der ikke spiller efter reglerne.

Beskæftigelsesordfører for Liberal Alliance, Laura Lindahl, siger:

- Jeg er tilfreds med aftalen, hvor vi både forenkler reglerne på området, men også strammer reglerne. Det betyder nemlig i praksis, at kommunerne kan sanktionere nemmere og hårdere, hvis ydelsesmodtagere snyder. Det er tiltrængt. Og at vi nu automatisk vil lukke for ydelser til kriminelle, der får fængselsdom, er jeg særdeles glad for – det har været en hån mod skatteyderne, at kriminelle har kunnet spare skattekroner op, mens de sad i fængsel.

Hovedinitiativer i aftalen

  • Sanktionen for uberettiget ophold i udlandet og uoplyst arbejde skærpes
  • De nuværende 80 sanktionssatser reduceres til fire, og samtidig udvides den skærpede rådighedssanktion. Der tages særlige hensyn til udsatte borgere
  • Kommunerne forpligtes til at politianmelde borgere, som begår socialt bedrageri
  • Kommunerne får pligt til at indgå en aftale om jobsøgning fra første samtale med jobparate ledige og får desuden mulighed for hurtigere at træffe afgørelser om sanktioner for job- og uddannelsesparate
  • Stop for social eksport med flyttehjælp, fremover administrerer tilflytterkommunen reglerne og ikke fraflytterkommunen
  • Hotline i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som skal vejlede kommuner og a-kasser i sager om fremmedkrigere og socialt bedrageri
  • Udsatte borgeres retssikkerhed styrkes med klare rammer for partshøringen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • Kommunernes vejledning til borgerne om rettigheder og pligter forenkles, så borgerne ikke er i tvivl om deres rettigheder og pligter
  • Kommunernes brug af sanktioner overfor udsatte borgere følges tæt med blandt andet praksisundersøgelser, og der skal gennemføres flere fokusrevisioner på udvalgte områder for at sikre borgernes retssikkerhed

Kontakt

Pressevagt

51232830