Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 20-12-2018

Lovforslag vedtaget: Ofre for seksuel chikane får højere godtgørelse

Samtlige partier i Folketinget står bag et lovforslag, der skal bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladser. Godtgørelsen for seksuel chikane hæves i gennemsnit med en tredjedel, og det præciseres, at en fri omgangstone på arbejdspladsen ikke kan undskylde seksuel chikane.

Ofre for seksuelle krænkelser på arbejdspladsen kan se frem til at få en højere og mere tidssvarende kompensation. Godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane på arbejdspladsen bliver hævet med en tredjedel, så det gennemsnitlige beløb stiger fra 25.000 til godt 33.000 kroner. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget har vedtaget torsdag.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Med dagens vedtagelse i Folketinget tager vi et stort og vigtigt skridt i kampen mod seksuel chikane. Jeg kan ikke understrege nok, at seksuel chikane på arbejdspladser er helt uacceptabelt. Derfor er det afgørende, at godtgørelsen til ofre for seksuelle krænkelser bliver hævet. I de seneste mange år har niveauet været omtrent det samme, og det er ikke godt nok. Godtgørelsen skal være mere tidssvarende og modsvare alvoren i sagerne.

Samtidig bliver forbuddet mod seksuel chikane tydeliggjort i ligebehandlingsloven, så der står direkte, at lige arbejdsvilkår også omfatter forbud mod seksuel chikane. Derudover bliver det understreget, at der ikke bør lægges vægt på omgangstonen på arbejdspladsen, når man skal vurdere sager om seksuel chikane.

- Med lovforslaget sender vi et tydeligt signal om, at en fri omgangstone på arbejdspladsen aldrig kan undskylde seksuel chikane. Der har desværre været eksempler på, at man har henvist til en særlig omgangstone på arbejdspladsen for at bortforklare, at en ansat har været udsat for krænkende adfærd. Jeg vil derfor også på det kraftigste opfordre arbejdsgivere til at se kritisk på den kultur, der er på arbejdspladsen. Hvis den på nogen måde kan virke krænkende, er det en ledelsesopgave at gribe ind, siger Troels Lund Poulsen.

Lovforslaget træder i kraft 1. januar 2019, og Folketinget har forpligtet sig til at evaluere effekten af forhøjelsen af godtgørelsesniveauet efter to år.

Kontakt

Pressevagt

51232830