Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 07-12-2018

Lufthavnstilsynet styrkes markant

Regeringen og Dansk Folkeparti har som et led i finansloven for 2019 afsat ekstra to millioner kroner årligt til mere kontrol med offentlige ydelser i de danske lufthavne.

Lufthavnstilsynet blev genindført i forbindelse med finansloven for 2018, hvor der blev afsat 2,2 millioner kroner til 27 kontrolaktioner om året i fire år. De foreløbige erfaringer med stikprøvekontrollerne viser, at mere end 200 personer er blevet indberettet, og at der er rejst et tilbagebetalingskrav på samlet godt 2,9 millioner kroner i løbet af 2018. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om at intensivere og forlænge indsatsen med kontrolaktioner i lufthavene og afsætter to millioner kroner ekstra om året de næste fire år. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: 

- Jeg er godt tilfreds med, at vi nu kan intensivere indsatsen og gennemføre flere kontrolaktioner i de danske lufthavne. Det er både tankevækkende og dybt bekymrende, at vi indtil videre har opdaget snyd for næsten tre millioner kroner. Med de ekstra kontrolaktioner øger vi risikoen for at blive taget, hvis man snyder, og vi får sendt et klart signal om, at vi ikke accepterer snyd og bedrag med vores forsørgelsesydelser. 

- Lufthavnstilsynet står på ingen måde alene i indsatsen mod snyd. For kun få uger siden indgik vi en sanktionsaftale, der blandt andet skærper sanktionerne kraftigt, hvis man uberettiget modtager offentlig forsørgelse, mens man er i udlandet. Jeg håber, det får folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de forlader landet, hvis de fx modtager kontanthjælp og ikke har planer om at melde det til kommunen først. Det er kun ret og rimeligt, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Lufthavnstilsyn

Formålet med lufthavnstilsynet er at forhindre, at der bliver udbetalt forsørgelsesydelser til borgere, der ikke har ret til ydelserne, fordi de har opholdt sig uberettiget i udlandet og dermed ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Tilsynet gennemføres som manuelle stikprøver i danske lufthavne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sammenlagt er over 8.300 passagerer blevet kontrolleret i år. Kontrolaktionerne har været fordelt mellem lufthavnene i Kastrup, Billund og Aalborg, og de har foreløbig givet anledning til, at der er blevet rejst tilbagebetalingskrav på samlet godt 2,9 millioner kroner over for 202 personer.  

Kontakt

Pressevagt

51232830