Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 13-12-2018

Regeringen og Dansk Folkeparti ændrer forslag til opholdskrav for ret til dagpenge

Ændringsforslag fra regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til, at opholdskrav for ret til dagpenge bliver syv ud af 12 år.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at ændre kravet til, hvor længe man skal have været her i landet for at kunne modtage dagpenge. Det sker forud for 2. behandlingen af forslaget den 18. december.

Ændringen betyder, at man skal have været i Danmark i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge, når forslaget er fuldt indfaset. I det oprindelige forslag var det syv ud af de seneste otte år. Parallelt med det oprindelige lovforslag indfases opholdskravet over tre år.

Det betyder, at opholdskravet er fem ud af 12 år i 2019, seks ud af 12 år i 2020 og fuldt indfaset syv ud af 12 år i 2021 og frem.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (Dansk Folkeparti) siger:

- Vi er enige om, at man skal have bidraget til det danske samfund, før man kan få dagpenge. Det er ikke mindst rimeligt, fordi ca. halvdelen af udgifterne til dagpengesystemet er betalt af skatteborgerne. Vi må også sige, at behandlingen af lovforslaget har vist, at der er brug for, at man kan arbejde længere tid end et år i udlandet uden at miste retten til dagpenge. Det lytter vi til. Derfor kommer vi med dette ændringsforslag, så der kommer en ny balance i lovforslaget. Det betyder, at danskere, der i en kortere årrække har arbejdet i udlandet, ikke rammes, mens personer fra tredjelande fortsat skal arbejde og opholde sig længere tid i Danmark, før de kan få dagpenge. Det har hele tiden være intentionen.

- Derudover er vi enige om det fremsatte ændringsforslag for unge under 18 år, så børn, der har en tilknytning til Danmark og er ude at rejse med deres forældre, ikke skal blive berørt af opholdskravet. Ændringsforslagene til lovforslaget betyder, at unge, der er ude at rejse med deres forældre, kan være i et tredjeland indtil de fylder 23 år, og stadig have ret til dagpenge, når de kommer hjem til Danmark. Det er vigtigt for familier, der rejser ud, at deres børn får mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, inden de kommer hjem - uden at de skal miste muligheden for at optjene ret til dagpenge.

Ændringsforslaget indeholder fortsat en række undtagelser. Det vil sige, at man fx ikke er omfattet af opholdskravet, hvis man er udstationeret for en dansk virksomhed eller det offentlige eller har opholdt sig i EU. Også studerende eller udsendte for fx Folkekirkens Nødhjælp er undtaget.

Med ændringsforslaget er det forventningen, at over 80 procent af dem, der bliver omfattet af opholdskravet, vil komme fra tredjelande. Med det oprindelige forslag ville det have været omkring 60 procent.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen oversender torsdag ændringsforslaget til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830