Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 14-01-2019

Antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsætter med at falde en smule

Der bliver fortsat færre personer i kontanthjælpssystemet. Samlet set er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 31.100 fuldtidspersoner fra april 2016 til september 2018, når der tages højde for sæsonudsving. Faldet udgør 19,8 procent.

Et mindre månedligt fald på 100 fuldtidspersoner på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse betyder, at der i september 2018 var 125.400 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet.* 

Faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere er bredt funderet i hele landet, og langt de fleste kommuner har over to år fra september 2016 til september 2018 oplevet et markant fald – nogle steder med over 30 procent. Kun i tre ø-kommuner er det gået en smule den forkerte vej i perioden.  

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er ikke så stort et fald, som vi efterhånden har været vant til, men det kommer også efter en meget lang periode, hvor antallet af personer på kontanthjælp er gået voldsomt ned, og det glæder jeg mig naturligvis over.

- Regeringen arbejder hårdt for, at den gode udvikling fortsætter. Kort før jul præsenterede vi et ungeudspil, som blandt andet skal hjælpe unge væk fra kontanthjælpssystemet, og måneden forinden landede jeg sammen med forligspartierne en delaftale på 100 millioner kroner, der skal give ledige et uddannelsesløft og få dem ind på det arbejdsmarked, der i stigende grad savner hænder. Og vi forhandler om flere tiltag på den front.

Faldet på 31.100 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet fra april 2016 til august 2018 kommer samtidig med, at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er blevet indført den 1. april 2016. Kontanthjælpsloftet betyder, at man får større gevinst af at tage et arbejde, og med 225-timersreglen stilles der krav om, at man står til rådighed, hvis man kan arbejde. 

Kigger man på det samlede antal offentligt forsørgede er tallet faldet med i alt 56.700 fuldtidspersoner, når der tages højde for sæsonudsving. 

- Vi kan se, at dem, der forlader kontanthjælpssystemet, ikke bare ender på andre ydelser. Den gode konjunktur er selvfølgelig væsentlig i den udvikling, men jeg er samtidig overbevist om, at regeringens tiltag med indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen spiller ind, siger Troels Lund Poulsen.

Efter kontanthjælpsloftet har en typisk familie med to børn på kontanthjælp efter skat 23.800 kroner i samlede offentlige ydelser om måneden. 

* Rent statistisk er der tale om et fald på 200 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet fra august 2018 til september 2018, men på grund af efterregistreringer af tallet for august 2018 ses der et fald på 100 fuldtidspersoner i forhold til den seneste opgørelse.

Kontakt

Pressevagt

51232830