Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 22-01-2019

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 2018

I november 2018 var der 2.767.800 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 3.200 flere job i november måned.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- I november kom der 3.200 flere private job. Ser man tilbage til sommeren 2015, er der i alt kommet 159.900 flere private job. Det er meget positivt.

- Det danske arbejdsmarked vokser og vokser. Tager man højde for sæsonudsving, er antallet af lønmodtagere i den private sektor i gennemsnit steget med knap 3.900 personer, hver måned siden regeringen trådte til i sommeren 2015. Det er en glæde som minister at se, hvor stærkt den danske økonomi står.

- Vi er nu klar til at sætte gang i et forsøg med at lade a-kasser få et større ansvar for at få ledige i job. A-kasserne får en historisk mulighed for at vise, hvad de kan, og jeg håber, at de griber chancen, så vi kan få endnu flere ledige hurtigt tilbage i job.

- Regeringen er også kommet med et ungeudspil, der skal gøre unges vej til uddannelse og job bedre. Vi vil samtidig belønne de kommuner, som formår at hjælpe unge væk fra kontanthjælpssystemet og igennem en ungdomsuddannelse. Lægger man som ung ud med at være ledig i flere år, så stiger risikoen for, at man bliver hængende på offentlig forsørgelse. Derfor er det så afgørende, at vi har ekstra fokus på unge.

- Vi har samtidig gjort det klart, at det også er en prioritet for os at opkvalificere og på den måde hjælpe flere ledige danskere i job. Det er nu, hvor det det går godt, at vi skal have alle med. I efteråret afsatte vi sammen med partierne bag beskæftigelsesreformen 100 mio. kr., som jobcentrene blandt andet kan bruge til opkvalificering.

Kontakt

Pressevagt

51232830