Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 07-01-2019

Regeringen og Hvidovre Kommune lancerer et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområder

Regeringen og Hvidovre Kommune er enige om at igangsætte arbejdet for at etablere fremtidens moderne erhvervsområde i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme. Området skal hedde Holmene, og visionerne for erhvervslivets muligheder er lige så store, som kravene til området er grønne.

Indtil 1960’erne var området, der i dag er kendt som Avedøre Holme, fyldt med små øer, indsøer og frodig natur, der fik lov at vokse vildt. I 1960’erne blev området kunstigt inddæmmet, jordopfyldt og gjort til et af Nordens største og mest velfungerende erhvervsområder. Den store efterspørgsel efter en adresse på Avedøre Holme gør, at der nu er basis for at udvide. 

Derfor lancerer Hvidovre Kommune sammen med regeringen og med opbakning fra Københavns Kommune i dag planerne om at etablere et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområder i forlængelse af Avedøre Holme. Området kommer til at hedde Holmene. Og ved at genskabe den oprindelige landskabsmæssige form og forbinde det nye områdes i alt ni holme via et grønt naturbælte, bidrager Holmene med 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje. 

Borgmester i Hvidovre Kommune, Helle Adelborg, siger: 

- I Hvidovre Kommune er vi både visionære og nyskabende. Og vi er bevidste om vores historie og den grønne fortid, området ved Avedøre Holme kan bryste sig af. Derfor er visionerne for erhvervslivets muligheder på Holmene lige så store, som kravene til området er grønne.  

- Med Holmene vil vi skabe nyt liv. Både for erhvervslivet, for dyre- og plantelivet og for udelivet. Holmene bliver både en perle, hvor borgerne kan nyde og udforske naturen, og det bliver hovedstadens grønne vækstmotor og internationale vartegn. 

Holmene bidrager med nye kvadratmeter til erhverv og frigiver dermed områder til for eksempel boliger andre steder i hovedstaden og er derfor en vigtig del af regeringens helhedsplan for fremtidens København. Erhvervsminister Rasmus Jarlov glæder sig over, at Holmene ifølge analyser kan bidrage med op mod 54 mia. kr. i forbedret BNP-effekt.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov siger:

- Det er utroligt vigtigt, at vi arbejder på at styrke rammerne for vækst og udvikling i hovedstadsområdet, der er en vækstmotor ikke bare for resten af Sjælland, men for hele landet. Derfor er det glædeligt, at Hvidovre Kommune arbejder på at udvide og udvikle attraktive erhvervsarealer i hovedstaden tæt på både lufthavn og motorvej. Og så er det jo et ekstra plus, at der med projektet også er fokus på at skabe nye grønne og rekreative arealer til borgerne på Vestegnen.

Ifølge Deloitte vil Holmene skabe op til 12.000 nye arbejdspladser og op mod 30.000 nye jobs i afledte effekter. Holmene bliver en vækstdriver, der vil gøre Storkøbenhavn til et vækstcenter for hele Danmark.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: 

- Holmene i Hvidovre er et visionært projekt, som regeringen støtter helhjertet. Det vil være med til at binde København endnu bedre sammen med Vestegnen og resten af Sjælland. København og omegnskommunerne er en vigtig vækstmotor for hele Danmark. Med Holmene skaber regeringen og kommunerne grobund for nye virksomheder, hvilket kræver uddannet arbejdskraft, som vi i fællesskab - både virksomheder og regering - har ansvaret for at få uddannet og opkvalificeret.

- Kvalificeret arbejdskraft har regeringen allerede fokus på. For nyligt afsatte vi med et bredt flertal 100 mio. kr. til at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det skal bl.a. ske via opkvalificering, så flere ledige kan få de kompetencer, som virksomhederne har brug for. Opkvalificering kan ikke stå alene. Mere vækst i et omfang som Holmene vil også gøre det nødvendigt, at virksomhederne får lettere adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

- Jeg glæder mig over, at vi nu har en fælles vision om at etablere et nyt stort og attraktivt erhvervsområde i Hovedstaden. Med Holmene kan vi stå bedre i den internationale konkurrence om at tiltrække virksomheder, investeringer og højt kvalificeret arbejdskraft. Det kan bidrage til vækst og udvikling ikke bare i hovedstadsområdet, men i hele Danmark.

Holmene bliver en vækstdriver for hele Danmark

Holmene er et naturplus-projekt, der skaber markant mere natur, når det står færdigt, end der er i dag. Området bliver fyldt med rekreative naturoplevelser til både børn, unge, familier og ældre med løberuter og supercykelstier og mulighed for vandsportsaktiviteter som kajak, svømning og undervandsjagt. Og der bliver etableret udsigtstårn og områder med mulighed for at iagttage fugle- og dyrelivet, marine spots til naturformidling til skoleklasser og andre interesserede og havhaver og strand, der giver mulighed for picnic og badning.  

Ligeledes betyder Holmene, at den grønne forbindelse fra Kalvebod Fælled og Kalveboderne mod nord til Køge Bugt Strandpark mod syd langt om længe bliver fuldendt. Samtidig bliver Holmene en grøn og frodig stormflodssikring, der beskytter både Hvidovre og hovedstaden mod elementernes rasen fra syd.  

Holmene vil, når området står helt færdigt i 2040, bestå af i alt ni holme. Holmene anlægges i etaper, og det forventes, at jordopfyldningen kan igangsættes med det første spadekast allerede i 2022. Seks år efter, at arbejdet indledes, forventes første holm at stå færdig.  

Med Holmene får hovedstadsområdet og Danmark et nyt, topmoderne og 3,1 mio. kvadratmeter stort erhvervsområde med plads til omkring 380 nye virksomheder, og hvor der bliver tænkt i nye og innovative trafikløsninger. Med de afgrænsede holme bliver der mulighed for, at virksomhederne kan etablere sig i klynger, så de kan udnytte de cirkulære synergier, vidensdele og brande sig sammen.  

Med nærheden til offentlig transport, en international lufthavn og de store uddannelsesinstitutioner vil Holmene styrke hovedstadsområdet i kampen om at tiltrække virksomheder, internationale investeringer og højtkvalificerede medarbejdere og fremtidssikre erhvervsudviklingen i Storkøbenhavn.  

Fakta om Holmene

Ifølge analyser foretaget af Deloitte samt af COWI, Urban Power og DHI i samarbejde bidrager Holmene med:

  • Et 3,1 mio. kvadratmeter grønt erhvervsområde
  • Ny vækst – op til 54 mia. kr.
  • Plads til op til 380 nye virksomheder
  • 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur
  • 17 km ny kystlinje
  • Op til 12.000 nye arbejdspladser

Kontakt

Borgmester i Hvidovre Kommune, Helle Adelborg, via pressechef Hanne Rasmussen, 51 58 78 14 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov via pressechef René Gyldensten, 91 33 70 15 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen via pressechef Jens Jacob Lerche, 72 20 50 21

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille via pressechef Mette Gerlach,  72 28 24 16 

Kontakt

Pressevagt

51232830