Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-02-2019

Ældre arbejder længere

Andelen af 67-årige, der stadig arbejder, er fordoblet på 15 år. Samtidig stopper færre på grund af dårligt helbred, viser nye undersøgelser, som VIVE har lavet for Beskæftigelsesministeriet.

Ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, end de gjorde for 15 år siden. I 2002 arbejdede 10 procent af de 67-årige, mens 29 procent havde trukket sig tilbage, inden de fyldte 60 år.

I 2017 så det anderledes ud. Da arbejdede 19 procent af de 67-årige, og kun 12 procent havde trukket sig tilbage, inden de fyldte 60 år. Det viser tre nye undersøgelser, som VIVE har lavet for Beskæftigelsesministeriet og som indgår i Seniortænketankens arbejde.

Undersøgelserne viser også, at ældre i mindre grad end tidligere stopper på grund af dårligt helbred. I 1997 var det tilfældet for 36 procent, mens det i 2017 var 23 procent. Flere bliver i dag "lokket" ud af arbejdsmarkedet med udsigten til efterløn eller pension og mere tid til familie og fritid, end de bliver "skubbet" ud af eksempelvis arbejdspres eller dårligt helbred.

På samme måde er det omkring 3,5 procent af de ældre, der både er utilfredse med deres arbejdssituation og samtidig har stærkt begrænsede muligheder for at forlade arbejdsmarkedet. Dette tal skal dog tages med forbehold.

Især personer, der stopper tidligt med at arbejde, gør det på grund af dårligt helbred. Det gælder blandt andet ufaglærte.

VIVE har også undersøgt, hvorfor nogle ældre vælger at blive i jobbet. Det handler blandt andet om at være tilfreds med sin arbejdstid, at opleve, at man har indflydelse på opgaver, at man kan leve op til kravene i jobbet og kan bruge sine kompetencer, samt at der er et godt arbejdsmiljø, både fysisk og socialt.

Attraktive arbejdsvilkår gør især en forskel, når kvinder skal beslutte, hvor længe de vil fortsætte med at arbejde. For især mænd ser økonomien også ud til at have betydning.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Nu kan vi - heldigvis - se, at flere ældre fortsætter med at arbejde, samtidig med at færre stopper på grund af dårligt helbred. Det er der grund til at glæde sig over.

- Det ændrer ikke på, at det kan være vanskeligt at fortsætte for nogle, fordi de er nedslidte, eksempelvis ufaglærte. Rapporten viser netop også, at der er forskel på, hvornår man trækker sig tilbage, afhængig af, om man har en kort eller lang uddannelse. Dem, der ikke er i stand til at blive på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for at kunne trække sig værdigt tilbage.

- Derfor er jeg også glad for, at vi er kommet godt i gang med de politiske drøftelser om både pension, men ikke mindst også om en ny arbejdsmiljøindsats, som jo er meget afgørende, når vi skal blive længere på arbejdsmarkedet.

- I den forbindelse ser jeg også frem til, at Seniortænketanken kommer med forslag til hvordan vi understøtter, at de, der kan, bliver lidt længere.

- For i dag, hvor beskæftigelsen er stigende, og der er mangel på arbejdskraft, er det afgørende, at flere ældre kan få et længere og godt seniorarbejdsliv. Og det er det ikke mindst også på sigt, hvor levealderen vil stige.

Kontakt

Pressevagt

51232830