Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-02-2019

Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for december 2018

I december 2018 var der 2.767.400 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.100 flere job i december måned.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- I december 2018 kom der 2.100 flere private job. Ser man tilbage til sommeren 2015, hvor regeringen kom til, er der i alt kommet 161.400 flere private job.

- Beskæftigelsestallet for december måned viser igen, at dansk økonomi har det rigtig godt. BNP er fra 2015 til 2017 i gennemsnit vokset med over to pct. om året, og vi forventer det samme for 2018. Det er ikke kun godt for det danske samfund, men også for den enkelte dansker, der i de gode tider har lettere ved at finde arbejde.

- Det kan også ses på antallet af personer i kontanthjælpssystemet. Fra april 2016 til oktober 2018 er antallet faldet med 31.900 såkaldte fuldtidspersoner, når man tager højde for sæsonudsving. Det er et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på over 20 pct.

- Jobfremgangen har fået fat i hele Danmark, og nu er det især danskere, der får del i jobvæksten. Det glæder mig utroligt meget, at det er lykkes os at få rykket flere danskere i arbejde, og man kan også konstatere, at andelen af udlændinge i jobfremgangen er mindre end under den tidligere S-ledede regering. Det ændrer ikke på, at det er afgørende, at virksomhederne kan få de hænder, der er brug for, ellers risikerer man at opsvinget bremser op. Derfor har vi også fremsat et forslag, som skal gøre det lettere for virksomhederne at hente udenlandsk arbejdskraft.

- Vi har derudover fokus på at få flere ledige med. Derfor har regeringen blandt andet indgået en historisk trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter til 2,5 mia. kr., så flere kan blive opkvalificeret, og vi har afsat midler til at give langtidsledige kontanthjælpsmodtagere en ekstra hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet igen.

Kontakt

Pressevagt

51232830