Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 04-02-2019

Frontrunner-projekt for Flere skal med 2

15 kommuner er udvalgt til at løbe hovedprojektet Flere skal med 2 i gang i et frontrunner-projekt på et år. Det storstilede projekt har fokus på aktivitetsparate borgere over 30 år i kontanthjælpssystemet. Kommunerne skal afprøve den justeredes indsatsmodel, som skal bidrage med viden og erfaringer, når hovedprojektet for Flere skal med 2 udbredes til flere kommuner og borgere i hele landet.

De gode erfaringer fra Flere skal med 1, JobFirst og BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) skal nu føres videre. En håndholdt og jobrettet indsats har nemlig vist sig at hjælpe udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet, og det skal nu komme flest mulige aktivitetsparate borgere i kontanthjælpssystemet over 30 år til gode.

Der er afsat næsten 55 mio. kr. til frontrunner-projektet, og følgende 15 kommuner er udvalgt: Faxe, Frederikshavn, Hedensted, Holbæk, Holstebro, Horsens, Ishøj/Vallensbæk, Jammerbugt, Nordfyns, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Struer, Thisted og Vejle. 

Det er alle kommuner med gode resultater fra Flere skal med 1, som investerer i indsatsen ved at sikre lave sagsstammer, og som ønsker at udbrede indsatsen til hele målgruppen af aktivitetsparate borgere over 30 år i kontanthjælpssystemet. Samlet set har kommunerne omkring 8.500 borgere i bruttomålgruppen for projektet. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er glad for, at vi i forligskredsen kunne blive enige om visionen for et nyt omfattende projekt, der skal hjælpe flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind i det arbejdende fællesskab. I første omgang skal de udvalgte kommuner samle erfaringer og være inspirationskilde, når Flere skal med 2 senere på året skal udbredes til flere kommuner og borgere i hele landet.
 
Grundmodellen i Flere skal med sikrer en håndholdt indsats med henblik på at komme ud på det ordinære arbejdsmarked med fokus på ordinære timer. Deltagerne bliver afklaret, får tildelt en personlig jobformidler med viden om arbejdsmarkedet, får udarbejdet et CV, og så laves der et individuelt match mellem borger og virksomhed om ordinære timer evt. kombineret med virksomhedspraktik, der peger frem mod lønnede timer. 

Erfaringerne fra Flere skal med viser desuden, at det individuelle match med en virksomhed for nogle trækker ud. Samtidig kan det konstateres, at der i målgruppen for det nye initiativ er en betydelig andel af borgerne med helbredsmæssige udfordringer. Flere har børn, som er eller har været anbragt, ligesom en væsentlig andel af målgruppen har børn med sociale foranstaltninger. Derfor bliver der med Flere skal med 2 gjort en særlig indsats for de borgere, der oplever, at særlige helbredsmæssige eller familierelaterede barrierer står i vejen for et job.

Samtidig er indvandrere betydeligt overrepræsenteret og udgør ca. en tredjedel af målgruppen, så for at hjælpe dem med at overkomme de sproglige vanskeligheder og øge kendskabet til det danske arbejdsmarked er der fx lavet sprogkort og opstillet klare principper for brug af sprogtolk.
 
- Endnu en gang er der tale om en gruppe af udsatte borgere, der af forskellige grunde har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, men jeg er overbevist om, at succesen fra de andre projekter vil gentage sig. Det er nu, tiderne er gunstige, og ved at sørge for en håndholdt indsats med fokus på ordinære timer, så er jeg sikker på, at mange af dem vil få den glæde, det er, at have noget at stå op til, være en del af noget og gøre en forskel, siger Troels Lund Poulsen.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830