Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-02-2019

Ny vejledning: Ansatte skal beskyttes mod krænkende handlinger

Arbejdstilsynet er klar med en ny vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen, der også omfatter mobning og seksuel chikane. Arbejdsmarkedets parter har været inddraget i arbejdet og bakker op om den nye vejledning.

Mange danskere bliver belastet psykisk af deres arbejde. Tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser er derfor løbende blevet styrket. Senest har Arbejdstilsynet fået mulighed for at træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en risiko for den ansattes sikkerhed og sundhed. Det betyder, at Arbejdstilsynet nu kan træffe afgørelse, hvis der fx er tale om, at krænkelserne går ud over skiftende personer efter uforudsigeligt mønster eller en enkeltstående, grov krænkelse. Tidligere var det kun muligt at skride ind, hvis der var tale om systematisk mobning eller seksuel chikane over længere tid.  

Arbejdstilsynet har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udarbejdet en ny vejledning på området. Vejledningen oplyser arbejdspladser om, hvad der forstås ved krænkende handlinger – både mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere – og hvordan arbejdspladser kan forebygge krænkende handlinger.  

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:  

- Jeg kan ikke understrege nok, at krænkende handlinger som fx seksuel chikane på arbejdspladser er helt uacceptabelt og skal stoppes. Derfor er det vigtigt, at Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis det forekommer – og med den nye vejledning skal det gerne stå helt klart for alle, hvornår der tale om krænkende handlinger. Jeg vil gerne takke arbejdsmarkedets parter for, at de har medvirket til at udarbejde vejledningen og bakker op om den. Deres opbakning er afgørende for, at vi når helt ud på de enkelte arbejdspladser og får beskyttet ansatte mod krænkende handlinger.  

- Jeg har et vedvarende fokus på området, og det gælder også seksuel chikane. I efteråret 2018 hævede jeg godtgørelsen til ofre for seksuelle krænkelser og fik præciseret, at en fri omgangstone på arbejdspladsen aldrig kan undskylde krænkende handlinger. Jeg vil meget kraftigt opfordre arbejdsgivere til at se kritisk på den kultur, der er på arbejdspladsen. Hvis den på nogen måde kan virke krænkende, er det en ledelsesopgave at gribe ind – og gerne før, Arbejdstilsynet gør det.  

- Arbejdet stopper ikke her. Indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø skal styrkes og skrues sammen på en anden måde. Det forhandler jeg for tiden med Folketingets partier med udgangspunkt i anbefalingerne fra Ekspertudvalget om arbejdsmiljø.  

Den nye vejledning om krænkende handlinger afløser en vejledning om mobning og seksuel chikane fra 2002. 

Kontakt

Pressevagt

51232830