Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 07-02-2019

Regeringen offentliggør rapport om Disruptionrådets arbejde

Disruptionrådets holder torsdag sit 9. møde og offentliggør rapport om rådets arbejde, som det er blevet besluttet at fortsætte.

Regeringen og Disruptionrådet præsenterer torsdag en række fælles sigtelinjer for fremtidens Danmark. Det sker i en rapport, som følger op rådets arbejde og de mange udspil og strategier, som regeringen løbende har præsenteret med afsæt i rådets drøftelser. Der præsenteres desuden en række nye initiativer, bl.a. at Disruptionrådets arbejde fortsætter.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er meget glad for den nyskabende arbejdsform, Disruptionrådets repræsenterer. Vi har bygget videre på den danske tradition, hvor vi i fællesskab på tværs af folkevalgte, arbejdsmarkedets parter og mange andre finder løsninger på tidens – og fremtidens – store udfordringer. Det fungerer, og derfor lægger vi op til, at rådet også fremover skal fortsætte med at mødes. Med det 9. rådsmøde og regeringens rapport sætter vi alene et foreløbigt punktum for arbejdet.

- Ideen med Disruptionrådets har været i fællesskab at forberede Danmark til fremtiden, så vi sikrer, at Danmark er i stand til klogt at gribe de muligheder, som digitaliseringen og globaliseringen giver, og at alle kommer med. Derfor har vi haft et massivt fokus på uddannelse og opkvalificering.

- Nutidens børn og unge er morgendagens iværksættere og medarbejdere. Derfor har regeringen lanceret en naturfagsstrategi for at få flere børn og unge til at interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge ungdomsuddannelser med naturfag. På erhvervsuddannelsesområdet har vi indgået en aftale, det gør det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den. Og vi har lanceret det mest ambitiøse talentprogram til dato, der både fokuserer på grundskolen, ungdomsuddannelserne og det videregående område.

- Samtidig skal vi sikre danskerne gode opkvalificeringsmuligheder. Regeringen har bl.a. indgået en trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse til 2,5 mia. kr., så flere bliver opkvalificeret og dermed også kan være med til at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet. Aftalerne tager store og vigtige skridt, der sikrer et langt bedre efteruddannelsessystem samt målrettet indsats til blandt andet ufaglærte.

Fastholdelse og udvikling af danske arbejdspladser handler også om digitalisering af danske virksomheder samt tilpasning af arbejdsmarkedet til nye beskæftigelsesformer.

- Vi har lanceret en meget omfattende digitaliseringsstrategi og siden indgået en ambitiøs aftale, der skal gøre danske virksomheder og Danmark til en digital frontløber.

- Digitalisering handler også om at håndtere de nye beskæftigelsesformer, der opstår med nye muligheder. Derfor har rådet bl.a. drøftet nye platformsvirksomheder indgående, og på baggrund af drøftelserne har 3F indgået Danmarks første overenskomst med platformsvirksomheden Hilfr. Det er historisk og viser jo noget af det, vi er så gode til i Danmark nemlig at løse tingene i fællesskab.

- Vi skal sikre plads til innovation, nye digitale platforme og nye beskæftigelsesformer. Men nogle af de store spillere udgør en fare for den sunde konkurrence. Derfor præsenterer vi i dag et styrket tilsyn med techgiganter.

- Vi præsenterer samtidig regeringens opfølgning på anbefalingerne fra Ekspertgruppen om dataetik, og vi nedsætter blandt andet et dataetisk råd, der skal understøtte virksomheders ansvarlige anvendelse af data samt medvirke til, at Danmark går forrest og sætter sit præg på den internationale debat om dataetik, siger Troels Lund Poulsen.

Regeringen og Disruptionrådet har blandt andet peget på følgende, centrale sigtelinjer. En liste med samtlige sigtelinjer kan downloades nedenfor.

  • Fremtidssikret arbejdsmarked
    Det danske arbejdsmarked skal fortsat være omstillingsparat og klar til automatisering, digitalisering og nye beskæftigelsesformer.

  • Digital omstilling
    Virksomhederne og den offentlige sektor skal være digitale frontløbere, der udnytter gevinster ved digitalisering til gavn for alle. Virksomhederne skal understøttes i at udnytte potentialet i data på en etisk og ansvarlig måde.

  • Livslang læring i verdensklasse
    Flere danskere skal gøre brug af livslang læring, og mulighederne for opkvalificering til fremtidens job skal være gode. Uddannelsestilbuddene skal være velfungerende, fleksible og målrettet arbejdsmarkedets behov.

Baggrund

Disruptionrådets blev nedsat den 1. maj 2017 for at drøfte, analysere og komme med forslag til, hvordan vi sikrer, at danske virksomheder og danskerne er godt rustet til fremtiden og fremtidens arbejdsmarked.

Disruptionrådet består af en række faste medlemmer udpeget af regeringen. Medlemslisten omfatter virksomheder, arbejdsmarkedets parter, eksperter, og en repræsentant for de unge i Danmark.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er formand for Disruptionrådet. Derudover sidder syv ministre med i Rådet: Finansministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren, økonomi- og indenrigsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, undervisningsministeren og innovationsministeren.

Disruptionrådets sekretariat er forankret i Beskæftigelsesministeriet.

Kontakt

Pressevagt

51232830