Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 25-02-2019

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forlænge IGU’en

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået en aftale om at forlænge integrationsgrunduddannelsen (IGU), der skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

I foråret 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om at få flere flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet. Et centralt element i aftalen var integrationsgrunduddannelsen (IGU), der via en kombination af praktik og skoleundervisning skal bane vejen for, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge får en indgang til det danske arbejdsmarked. Indtil videre er der registreret 1.890 IGU-aftaler.   

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået aftale om at forlænge IGU-ordningen til 30. juni 2022. 

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

- Selvom langt flere nytilkomne flygtninge er kommet i arbejde siden trepartsaftalen i 2016, så er der stadig mange flygtninge, som står uden for arbejdsmarkedet. Derfor glæder det mig, at vi i dag har indgået en rigtig god aftale med arbejdsmarkedets parter om at forlænge IGU’en, som for mange kan være en trædesten ind på arbejdsmarkedet. Ordningen er et rigtig godt redskab til at gøre flere flygtninge selvforsørgende, så de på lige fod med alle andre kan bidrage til samfundet, så længe de er her. Jeg vil gerne takke arbejdsmarkedets parter for et godt samarbejde og rose dem for at tage et stort medansvar for at få løst de udfordringer med integrationen, som vi stadig står over for. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har forlænget Integrationsgrunduddannelsen, som virksomheder, medarbejdere og kommuner har taget til sig. Der er registreret 1.890 IGU-aftaler. Det vil jeg gerne takke arbejdsmarkedets parter for. Det er vigtigt, at flere flygtninge og familiesammenførte kommer i job, så de kan forsørge sig selv, og her er IGU’en en god vej ind. Vi kan desværre se, at alt for mange flygtninge er forsørget af det offentlige, men også at langt flere nyankomne arbejder nu end for få år siden, og det er godt for den enkelte, deres familier og samfundet. 

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, siger:

- IGU’en er for mange flygtninge og familiesammenførte blevet første skridt ind på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår - helt som vi håbede på. Desuden er jeg glad for ekstra midler til bedre danskundervisning og for, at barsel og længerevarende sygdom kan forlænge IGU-perioden. 

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Jacob Holbraad, siger:

- IGU’en har været en succes. Den har vist sit værd som en solid trædesten ind på det danske arbejdsmarked for en gruppe, der historisk har haft alt for svært ved at komme i arbejde. Både virksomheder, kommuner og flygtningene selv er glade for ordningen, og det er derfor helt oplagt, at den skal fortsætte. Nu har vi til og med forbedret IGU’en på et par områder, blandt andet ved at understøtte sprogmentorer på virksomhederne. Det er jeg alt i alt meget tilfreds med. 

Formand for KL, Jacob Bundsgaard, siger:

- Vi er tilfredse med, at IGU-ordningen nu forlænges. Arbejdsmarkedets parter har et stort ansvar for at tilvejebringe de åbninger, som kan sikre, at flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse. Det arbejde vil kommunerne også fremadrettet understøtte aktivt. Vi havde gerne set, at ordningens aldersgrænse blev lempet, og at ordningen udvides til at omfatte flere målgrupper, så endnu flere kan få gavn af den. Derfor ønsker vi at se på afgrænsningen, når IGU'en evalueres frem mod 2022.

Læs aftalen om forlængelse af IGU (PDF) 

IGU

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning eller familiesammenført til en flygtning og omfatter lønnet praktik og opkvalificering i en toårig periode. IGU er dermed et supplement til de ordninger, der i forvejen findes i form af virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordninger. Lovgivningen om IGU trådte i kraft den 1. juli 2016.

Ordningen er etableret som en mulighed for nytilkomne, hvis kompetencer ikke kan oppebære et arbejde på ordinære danske løn- og ansættelsesvilkår. Den var oprindeligt en forsøgsordning, der skulle løbe i tre år.

Et IGU-forløb varer i to år og består af lønnet praktik og 20 ugers skoleundervisning. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes, og som har været i Danmark i mindre end fem år.

Kontakt

Pressevagt

51232830