Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 07-02-2019

Undersøgelse af Akademikernes A-kasse er afsluttet og sagen er politianmeldt

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har afsluttet sin undersøgelse af Akademikernes A-kasse og har anmeldt hændelsesforløbet til politiet. Konklusionerne er, at der har været et misbrug af medlemmernes penge, og derfor griber beskæftigelsesministeren nu ind for at genskabe tilliden til a-kasserne. Der er ikke fundet misbrug af statens midler.

Tilsynsmyndigheden STAR har med bistand fra Kammeradvokaten udarbejdet en undersøgelse af Akademikernes A-kasse om baggrunden for afskedigelsen af den administrerende direktør i september 2018.

Den netop afsluttede tilsynsundersøgelse viser, at der er grund til at rette kritik af, at den forhenværende administrerende direktør Michael Valentin har haft mulighed for at handle på eget initiativ og uden tilstrækkeligt ledelsestilsyn fra a-kassens bestyrelse og formand. Videre kritiseres bestyrelsen for ikke i tilstrækkelig grad at have taget stilling til, om de forskellige tilskudsformål lå inden for a-kassens vedtægter. A-kassen kritiseres også for ikke at være tilstrækkelig konsekvent med regnskabs- og økonomistyringen. Endelig rettes der kritik af, at a-kassen kun tøvende medvirkede til oplysninger om baggrunden for afskedigelsen af Michael Valentin og først efter åbningen af en undersøgelse den 26. oktober 2018 reelt har fået afdækket en række alvorlige svigt i a-kassens administration.

STAR har meldt hændelsesforløbet til politiet. Beskæftigelsesministeren har samtidigt valgt at igangsætte en række initiativer, så lignende ting ikke foregår i andre a-kasser.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det, der er sket i Akademikernes A-kasse, er under al kritik, og vi skal sikre os, at det ikke gentager sig andre steder. Jeg har derfor bedt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at igangsætte en række initiativer med det samme. Fx at indskærpe over for alle a-kasser, at de skal lave retningslinjer for deres direktørers beføjelser, og at de skal ajourføre og præcisere deres forretningsgange. Jeg har samtidigt bedt styrelsen om at arbejde på en model for, at den fremover offentliggør udgifter til a-kassernes repræsentation og markedsføring løbende, så man let som medlem kan sammenligne de enkelte a-kasser. Derudover undersøger styrelsen nu, om man kan skærpe kravene til a-kassernes brug af revisionsfirmaer.

- Undersøgelsens konklusioner er meget alvorlige og viser desværre, at medlemmernes penge er blevet misbrugt i Akademikernes A-kasse. Jeg kan godt forstå, at mange måbende har fulgt denne sag og er dybt forargede over, hvad der er sket. Det er jeg også, og derfor skal der handles. Hændelsesforløbet i Akademikernes A-kasse er politianmeldt, og jeg har fokus på, at det ikke kan ske fremover i andre a-kasser. For mig er det helt afgørende, at danskerne har tillid til, at a-kasserne har styr på tingene og forvalter medlemmernes penge rigtigt. Ikke mindst fordi de udbetaler dagpenge og efterløn. Derudover vil jeg drøfte eventuelle yderligere stramninger med partierne bag dagpengeforliget.

Oversigt over initiativer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil som direkte følge af undersøgelsen igangsætte følgende initiativer:

  • Indskærpe for alle a-kasserne, at de har en forpligtelse til at overholde formålsbestemmelserne i lov om arbejdsløshedsforsikring og pålægge a-kasserne at fastsætte eller ajourføre og præcisere gældende forretningsgange.

  • Køre en kampagne, hvor a-kasserne får mulighed for at afklare tvivlsspørgsmål i forhold til at afholde væsentlige og ekstraordinære udgifter.

  • Indskærpe over for a-kasserne, at bestyrelserne skal fastlægge skriftligt vedtagne retningslinjer for direktør/vicedirektørs beføjelser, og for hvordan bestyrelsen holdes orienteret om a-kassens administration.

Beskæftigelsesministeren har derudover bedt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at undersøge muligheden for:

  • At der etableres et benchmarkingsystem, der udstiller a-kassernes udgifter til fx repræsentation, udgifter til markedsføring og medlemshvervning.

  • At udvikle en fælles kontoplan for alle landets a-kasser, så der skabes større gennemsigtighed i a-kassernes forbrug.

  • At skærpe kravene til a-kassernes brug af revisionsfirmaer.

Kontakt

Pressevagt

51232830