Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 25-03-2019

Antallet af kontanthjælpsmodtagere tager et nyt dyk

I december 2018 var der 123.800 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Det er det laveste antal i knap otte år. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er dermed faldet med 32.700 fuldtidspersoner fra april 2016 til december 2018, når der tages højde for sæsonudsving.

Tallet for personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse fortsætter med at falde. Der var 300 fuldtidspersoner færre i kontanthjælpssystemet i december 2018, end optællingen viste måneden forinden.*

Kigger man på kommuneplan, så viser tallene, at faldet er bredt funderet over hele landet. Langt de fleste kommuner har oplevet et markant fald, og henover årene 2017 og 2018 har det typisk været over 15 procent.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Selv om jeg kun har oplevet fald fra måned til måned i min tid som beskæftigelsesminister, så glæder det mig hver gang, der kommer nye tal. Det er utrolig positivt, at flere kommer væk fra kontanthjælp, og vi skal fortsat arbejde på at få denne positive udvikling til at fortsætte.

- Januar måned bød på den største jobvækst i ti år, og vi skal udnytte tiderne til at få flere fra kanten af arbejdsmarkedet ind i det arbejdende fællesskab. Det er godt for den enkelte, og det er godt for samfundet.

Faldet på 32.700 fuldtidspersoner kommer samtidig med, at regeringen indførte kontanthjælpsloftet og 225 timersreglen i april 2016. Kontanthjælpsloftet betyder, at der er en større gevinst ved at tage et arbejde, og med 225-timersreglen stilles der krav om, at man står til rådighed, hvis man kan arbejde.

Tallet for det samlede antal ydelsesmodtagere går ikke længere frem end til november 2018. I perioden fra april 2016 til november 2018 er antallet faldet med 58.500 fuldtidspersoner.

- Vi kan se, at dem, der forlader kontanthjælpssystemet, ikke bare flytter over på andre ydelser. De gode konjunkturer spiller selvfølgelig en væsentlig rolle i den positive udvikling, men jeg er også overbevist om, at regeringens politik har en betydning, siger Troels Lund Poulsen.

Efter kontanthjælpsloftet har en typisk familie med to børn, hvor begge forældre er på kontanthjælp, efter skat 23.800 kroner i samlede offentlige ydelser om måneden.

* Rent statistisk er der tale om et fald på 400 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet fra august 2018 til september 2018, men på grund af efterregistreringer af tallet for august 2018 ses der et fald på 300 fuldtidspersoner i forhold til den seneste opgørelse.

Kontakt

Pressevagt

51232830