Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 01-04-2019

56.273 langtidsledige er blevet belønnet for at komme i arbejde

Fra april 2017 til november 2018 har 56.273 langtidsledige fået glæde af jobpræmieordningen, som regeringen indførte i foråret 2017.

Der er blevet udbetalt skattefri jobpræmier til 56.273 langtidsledige fra april 2017 til november 2018, viser den seneste opgørelse af regeringens jobpræmie. De fik i gennemsnit hver udbetalt 1400 kr. om måneden eller sammenlagt knap 778 mio. kr. Der blev i lovforslaget lagt til grund, at der ville blive udbetalt i alt 795,6 mio. kr. i jobpræmie. Så med yderligere 4 måneders udbetaling af jobpræmie, ser det ud til, at flere har fået gavn af ordningen, end regeringen oprindeligt skønnede.

Knap en fjerdedel af præmierne ligger på 2500 kr., som er det højeste månedlige beløb, man kan få udbetalt. Opgørelsen viser også, at der i perioden april 2017-november 2018 i gennemsnit har været udbetalt 28.281 præmier om måneden.

Der er godt 6.000 personer fra målgruppen for dagpengemodtagere m.fl., der har modtaget jobpræmie, mens det samme gør sig gældende for knap 50.000 personer fra målgruppen for kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Samlet har mere end en tredjedel af målgruppen (34,1 pct.) modtaget en jobpræmie. Der er dog variation på tværs af herkomst. Knap 14 pct. af jobpræmiemodtagerne er 55 år eller derover.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er utrolig glædeligt, at vi nu har fået flere langtidsledige med ind på arbejdsmarkedet. Det er netop nu, hvor det går godt i dansk økonomi, at vi skal have alle med.

- For regeringen har det hele tiden været afgørende, at det skal kunne betale sig at arbejde. Derfor har vi både lagt et loft over de samlede ydelser, man kan få på kontanthjælp og samtidig gjort det muligt at få en skattefri præmie udbetalt i tillæg til lønnen, hvis man finder et ordinært arbejde.

Jobpræmieordningen blev vedtaget i marts 2017 og trådte i kraft i april samme år. Den er gældende frem til 31. marts i år, og man kan max. få udbetalt 2500 kr. skattefrit i 18 måneder, svarende til 45.000 kr.

Kontakt

Pressevagt

51232830