Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 29-04-2019

På tre år: Mere end hver tredje kommune har mindst ti procent færre på overførselsindkomst

I 37 kommuner har der fra oktober 2015 til oktober 2018 været et fald i antal overførselsmodtagere på mere end 10 procent, viser en ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet har i en ny analyse set på udviklingen i antallet af overførselsindkomstmodtagere siden 2015, hvor regeringen kom til.

I 93 ud af landets 98 kommuner har der fra oktober 2015 til oktober 2018 været et fald i antal overførselsmodtagere på mere end fem procent, og hele 37 kommuner – over hver tredje – har haft et fald på mere end 10 procent.

Alene det seneste år er det gået stærkt. Her er antallet i samtlige kommuner faldet med 3,8 procent eller hvad der svarer til godt 26.000 fuldtidspersoner. Ærø kommune har haft det største procentvise fald på 9 procent, svarende til 76 fuldtidspersoner. I Københavns Kommune er faldet på knap 2.600 fuldtidspersoner, hvilket er det største kommunale fald målt på antallet.

Også ledigheden er faldet i 93 kommuner i løbet af det seneste år, viser analysen.
I samtlige 98 kommuner er antallet af offentligt forsørgede faldet siden 2015. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Der er grund til at glæde sig over, at færre danskere over hele landet bliver forsørget af det offentlige. Det er en meget stor socialpolitisk landvinding, vi er vidne til i de her år, hvor beskæftigelsen er rekordhøj, og ledigheden er lav.

- Vi har fra regeringens side fra start arbejdet for, at flere skal kunne forsørge sig selv fremfor at leve af det offentlige. Blandt andet har vi kunnet konstatere, at flere i dag arbejder ved siden af deres kontanthjælp. Og bare få timer kan jo være en trædesten til at få en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet og derigennem forsøge sig selv.
 
- Sammen med satspuljepartierne har vi også afsat over 420 millioner kroner til projektet ”Flere skal med”, hvor udsatte kontanthjælpsmodtagere får en helt særlig hjælp til at komme tilbage i job. Og endelig har vi i efteråret afsat 100 millioner kroner, som jobcentrene kan bruge til opkvalificering her og nu.

Find tallene i analysen bilag 2 (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830