Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 30-04-2019

Regeringen strammer kontrol med EU-borgere på offentlig forsørgelse

Der bliver strammet op på praksis, og kontrollen med adgangen til sociale ydelser øges. Med en række nye tiltag skal myndighederne sikre, at vurderingen af den enkelte borgers arbejdstagerstatus bliver ensartet og mere præcis.

En øget kontrol og et tættere samarbejde mellem myndighederne skal sørge for, at EU -borgere* ikke får en social ydelse, som de ikke er berettiget til.

EU -borgeres status som vandrende arbejdstager har indflydelse på, hvilken ydelse de er berettiget til. Det er altid en konkret vurdering, om en EU-borger har arbejdstagerstatus, og der kan ikke opstilles faste kriterier.

Tidligere kiggede myndighederne i høj grad blot på arbejdstiden og ikke så meget på andre mulige relevante kriterier, når en EU -borger var blevet ledig efter at have arbejdet i Danmark. Det kan være løn, om man er ansat på sædvanlige vilkår, samt om man har de sproglige faglige kvalifikationer, der normalt må anses for nødvendige for at bestride det job, de har haft.

Det bliver der nu lavet om på. Udover at der skal lægges vægt på flere kriterier, skal kontrolindsatsen styrkes med fokus på EU-borgere med arbejdstagerstatus, som modtager kontanthjælp. Det er kommunerne, der tildeler kontanthjælp, mens Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har kompetence til at udtale sig om EU-borgeres status som arbejdstagere.

Fremover skal det sikres, at kommunen tjekker opholdsgrundlaget med SIRI i alle tvivlstilfælde. SIRI får adgang til at hente flere data selv og registersamkøre, så det også ad den vej bliver muligt at dæmme op for decideret snyd, eller at borgere uberettiget modtagelser en ydelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Vandrende arbejdstagere skal selvfølgelig have de ydelser, som de har ret til. Men reglerne skal ikke være mere lempelige end nødvendigt. Det skal ikke være muligt at hente høje danske sociale ydelser, hvis man ikke er berettiget til dem. Derfor strammer vi nu grebet og øger kontrollen. Det mener jeg kun er rimeligt.

*EU-borgere er inkl. EØS-borgere

Kontakt

Pressevagt

51232830