Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 02-04-2019

Udvælgelse: Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job

Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne overtager en del af jobcentrenes ansvar for at få ledige i job. Forsøget indgår i forenklingen af beskæftigelsesindsatsen.

Aftalepartierne bag forenklingen af beskæftigelsesindsatsen har udvalgt de a-kasser, som skal deltage i et fireårigt forsøg med arbejdsdelingen mellem a-kasser og jobcentre. De udvalgte a-kasser får ansvaret for omkring hver fjerde dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Beskæftigelsesministeriet har først vurderet alle ansøgninger fra a-kasserne i forhold til, om de lever op til de formelle kriterier, som er stillet for at deltage i forsøget. Derefter har aftalepartierne udvalgt de a-kasser, som skal deltage i forsøget. 

Aftalepartierne har lagt vægt på, at a-kasserne repræsenterer forskellige faggrupper og brancher – og dermed afspejler et repræsentativt udsnit af a-kasserne. De udvalgte a-kasser er:

  • 3FA
  • Dansk Metal A-kasse
  • FOAs A-kasse
  • Magistrenes A-kasse
  • FTFa
  • HK Danmarks A-kasse
  • Socialpædagogernes A-kasse
  • BUPL-A
  • Min A-kasse

De udvalgte a-kasser skal ikke alle dække hele landet. Nogen er valgt ud til kun at dække udvalgte kommuner, så det undgås, at der er en enkelt a-kasse, der kommer til at dominere forsøget. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen: 

- Jeg er utrolig glad for, at vi i aftalekredsen har taget ansvar og er blevet enige om, hvilke a-kasser der skal deltage i forsøget. Det har ikke været en nem opgave. Ansøgerfeltet har været stærkt, og det vidner om, at landets a-kasser har mod på at løfte opgaven med at få ledige i job. De udvalgte a-kasser får nu en historisk chance for at vise, hvad de kan. Jeg er ikke i tvivl om, at de besidder et godt kendskab til deres medlemmer, men om det er tilstrækkeligt til at løfte indsatsen og matche ledige og virksomheder, skal forsøget vise.

Arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen (S): 

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu får igangsat den Socialdemokratiske mærkesag med at lade a-kasserne forsøge sig med at stå for kontakten til de arbejdsløse i starten af ledighedsperioden. Jeg ser frem til, at a-kasserne nu får chancen for at hjælpe flere arbejdsløse i job. 

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF): 

- Det er en god aftale, som jeg forventer mig rigtigt meget af. Med aftalen bliver indsatsen med at få nyledige dagpengemodtagere i job intensiveret. A-kasser kan med aftalen vise, at de kan lave en indsats, der får deres medlemmer hurtigt i job igen allerede i opsigelsesperioden og de første måneder af ledigheden.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V): 

- Jeg glæder mig over, at der har været så stor interesse fra a-kasserne for at deltage i forsøget. Det bliver enormt spændende at følge, om de udvalgte a-kasser kan gøre en forskel i forhold til at forkorte ledighedsperioden hos den enkelte. 

Beskæftigelsesordfører Laura Lindahl (LA): 

- Jeg har mildest talt ikke været imponeret over kommunernes indsats på dette område, så jeg synes, det er spændende at lade a-kasser forsøge sig. Jeg tror, de vil vise, at de kan løfte opgaven bedre – til glæde og gavn for de ledige og dansk økonomi.  

Beskæftigelsesordfører Rasmus Helveg Petersen (R): 

- Det er en oplagt god ide at involvere a-kasserne i at finde arbejde til a-kassernes ledige. Vi har fra radikal side arbejdet for at gøre dette til virkelighed i lang tid, og vi er stolte over, at det er lykkedes. Jeg tror, at dette store forsøg vil føre mere med sig, og at det i fremtiden bliver en naturlig del af alle a-kassers arbejde, at man skaffer de ledige i branchen i arbejde. 

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF): 

- Det var en topprioritet for SF i forhandlingerne at få a-kasserne i spil, fordi de både har det bedste branchekendskab og kendskab til medlemmerne. Med de udvalgte a-kasser har vi fået et godt snit på tværs af faggrupper, som bidrager til, at forsøget giver et reelt indblik i a-kassernes potentiale.  

Beskæftigelsesordfører Anders Johansson (K): 

- Jeg glæder mig meget over den store interesse, der har været fra a-kasserne. Det vidner om en stor interesse. Jeg er spændt på at følge forsøget og håber, det bliver en succes, som vil medvirke til den forenkling af beskæftigelsesindsatsen, som der helt åbenlyst er behov for.

Forsøget starter op 1. januar 2020 og udspringer af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats, som et bredt flertal i Folketinget indgik i august 2018.

Oversigt over de udvalgte a-kasser

Geografisk forankring


A-kasser

 Landsdækkende*  Flere end 30 kommuner  Færre end 30 kommuner
Faglig Fælles (3F) A-kasse  

 x

 
Metalarbejdernes A-kasse

 x

   
FOA - Fag og Arbejdes A-kasse

 x

   
Magistrenes A-kasse    

x

FTF- A-kasse  

 x

 
HK /Danmarks A-kasse  

 x

 
Socialpædagogernes landsdækkende A-kasse

 x

   
BUPL, A-kasse    

 x

Min A-kasse    

 x

*De 15 frikommuner, som har mulighed for at gennemføre forsøg med kontaktforløbet for dagpengemodtagere, er ikke en del af forsøget med a-kasserne.

Kontakt

Pressevagt

51232830