Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 02-05-2019

Færre unge under 15 år har fritidsjob – og det vil Troels Lund have ændret

Antallet af 13-14 årige unge, der har et fritidsjob, er faldet med over en tredjedel i perioden 2008 til 2017.

Selv om beskæftigelsen i Danmark er rekordhøj, så afspejles det ikke i antallet af unge 13- og 14-årige, der har et fritidsjob. Før den økonomiske krise - i 2008 - var der knap 32.000 unge under 15 år med fritidsjob, mens tallet i 2017 lå på knap 20.000. Kigger man på andelen af de helt unge med fritidsjob er den faldet med 7 pct. point fra 22 pct. i 2008 til 15 pct. i 2017. Det viser en ny analyse, som er lavet af Beskæftigelsesministeriet. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen besluttede i slutningen af 2017 at justere i bekendtgørelsen om unges arbejde, så de unge mellem 13 og 15 år fra 1. januar 2018 fik flere muligheder for at arbejde.

Regelændringen betyder, at unge under 15 år gerne må udføre lettere ekspedition i alle typer virksomheder, hvor det førhen kun var tilladt at ekspedere kunder i mindre forretninger, som fx et bageri eller en kiosk.  

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Vi har lempet reglerne for unge mellem 13 og 15 år, så der er flere muligheder for, hvor de kan søge et fritidsjob. Og jeg håber, at det vil have en effekt. Desuden har vi lempet reglerne for beregning af boligstøtte, sådan at børns indkomster fra fx fritidsjob fra den 1. januar 2019 ikke har betydning for forældrenes boligstøtte.

- Selvfølgelig skal forholdene være i orden, og vi skal ikke gå på kompromis med sikkerheden. Men jeg mener, at det er godt, at unge mennesker kommer ud og snuser til arbejdsmarkedet. Det kan bidrage til værdifulde erfaringer og øget selvtillid at få lov at prøve sig selv af, tage ansvar og tjene sine egne penge. Så jeg synes, det er ærgerligt, at færre unge arbejder.

- Der er fortsat nogle udfordringer, når det kommer til, hvad virksomhederne præcist må sætte de unge til, og derfor har jeg holdt møde med COOP, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og medlemmer af Folketinget om, hvordan vi kan give de unge flere muligheder for at få et fritidsjob. På baggrund af det har jeg også bedt Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø komme med deres bud på konkrete idéer til mulige forenklinger af reglerne, uden at det øger risikoen for at de unge kan komme til skade.

Læs analysen af unge (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830