Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 29-09-2019

Beskæftigelsesministeren giver hjælpende hånd til fyrede Vestas-medarbejdere i Ringkøbing

De 64 medarbejdere, som er blevet afskediget fra Vestas fabrik i Ringkøbing, får nu mulighed for bl.a. opkvalificering og kurser, der skal hjælpe dem hurtigt tilbage i arbejde.

Vindmøllevirksomheden Vestas har valgt at afskedige 64 ud af 530 medarbejdere på deres fabrik i Rinkøbing. Af de fyrede er størstedelen ufaglærte eller faglærte arbejdere, som primært har kompetencer, der passer til arbejdet på en vindmøllefabrik.

For at hjælpe de afskedige medarbejdere har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard valgt af dispensere fra de fastsatte rammer for, hvornår varslingspuljemidler kan bevilliges. Derfor dispenserer han nu, så der kan bevilges 322.600 kr. til at hjælpe de afskedigede.

Pengene skal bruges på at give de afskedigede opkvalificering, så de har kompetencerne til at varetage de job, der er på det lokale arbejdsmarked. Det er Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, der på vegne af det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR Vestjylland) har ansøgt om en dispensation, så der kan bevilges midler fra varslingspuljen.

Det er mindre efterspørgsel på det europæiske marked, der har tvunget Vestas til at sige farvel til de 64 medarbejdere.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Situationen i Ringkøbing viser endnu engang, hvorfor denne regering har stort fokus på opkvalificering. Med dispensationen kan de fyrede medarbejdere få kurser og kompetencer, der muliggør, at de hurtigt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet - endda i et job, hvor lokalområdet efterspørger arbejdskraft.

- Det er ekstra vigtigt for ufaglærte at komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, så de ikke risikerer at blive langtidsledige. Derfor er denne pose penge givet godt ud, da den sørger for at give det lokale jobcenter de fornødne midler til at hjælpe og opkvalificere de afskedigede Vestas-medarbejdere. Og det gavner både den enkelte, lokalsamfundet og i sidste ende hele landet.

Afskedigelsen af de 64 medarbejdere ud af i alt 530 medarbejdere på Vestas i Ringkøbing lever ikke op til de almindelige kriterier. Men beskæftigelsesministeren kan dispensere fra bestemmelserne, hvis mulighederne for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Kontakt

Pressevagt

51232830