Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 14-10-2019

Komplicerede regler hæmmer uddannelsesindsatsen for ledige

Første del af et større serviceeftersyn af uddannelsesordningerne i beskæftigelsesindsatsen peger på flere udfordringer. Analyserne viser dog også, at uddannelsesindsatsen i højere grad er blevet målrettet de ufaglærte og dem, der har størst behov for uddannelse.

Forligskredsen satte for små to år siden gang i et større serviceeftersyn af den uddannelsesindsats, som partierne blev enige om i beskæftigelsesreformen fra 2014.

Første del af serviceeftersynet er nu klar, og det viser, at der er en række udfordringer. Reglerne er meget komplekse, og det spænder ben for, at borgerne får gavn af ordningerne. Medarbejderne har ofte svært ved at sætte sig ind i reglerne og dermed give dagpengemodtagerne de rigtige tilbud, og ordningerne på beskæftigelses- og undervisningsområdet spiller ikke altid sammen.

Første del af analyserne peger dog også på, at uddannelsesindsatsen er blevet mere målrettet dem, der har størst behov for det - herunder ufaglærte ledige - hvilket var et af målene med reformen. Samtidig er indsatsen blevet målrettet de områder, hvor virksomhederne har mangel på arbejdskraft. Endelig peger en effektevaluering på, at korte erhvervsrettede kurser fra den regionale uddannelsespulje er bedre til at hjælpe ufaglærte dagpengemodtagere i job end en række andre aktive tilbud.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Eftersynet er et vigtigt skridt i vores plan om, at flere får de fornødne kompetencer, så de kommer med i fællesskabet på en arbejdsplads. Beskæftigelsen er høj og ledigheden lav, og vi har en unik mulighed for at gøre gode tider bedre - for alle. Opkvalificering er en hjertesag for regeringen, og jeg ser meget frem til at drøfte resultaterne med forligskredsen bag beskæftigelsesreformen, når også anden del af Serviceeftersynet foreligger.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at er der behov for at tænke stort, hvis vi skal styrke uddannelsesindsatsen og sikre os, at vi investerer nok i opkvalificering. Det er ikke nemt at få ufaglærte med mange års erfaring tilbage på skolebænken. Hvordan får vi mennesker på 50 år, der gik ud af skolen som 15-årige og siden har knoklet på arbejdsmarkedet, tilbage på skolebænken? Det vil regeringen se nærmere på, når vi kender alle resultaterne fra serviceeftersynet.

- Nu har vi fået den første del, og jeg synes, det er nogle interessante analyser. De viser tydeligt, at man med fordel kan se på, hvordan vi har skruet uddannelsesindsatsen sammen. Lige nu er reglerne meget indviklede for både jobcentermedarbejdere og ledige at finde hoved og hale i, og det manglende kendskab til ordningerne ender naturligvis med, at de i øjeblikket ikke bliver brugt så flittigt, som de kunne.

- Omvendt er der også positive tendenser i analyserne. Indsatsen er blevet mere målrettet de ufaglærte, der også er dem, som har det største behov for opkvalificering. Samtidig ser vi også, at det er lykkes at målrettet indsatsen til de områder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. De erfaringer skal vi bruge i det videre arbejde.

Anden del af serviceeftersynet vil være færdigt til sommer næste år, og resultaterne skal samlet indgå i arbejdet med en større justering af uddannelsesindsatsen. Når det fulde serviceeftersyn foreligger, vil resultaterne blive drøftet både med parterne og forligskredsen bag beskæftigelsesreformen.

Kontakt

Pressevagt

51232830