Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 27-11-2019

Afskedigede medarbejdere i Salling Group får hjælp til opkvalificering

Salling Group har i en fyringsrunde afskediget 173 medarbejdere. Knap 700.000 kroner fra varslingspuljerne skal nu bruges til opkvalificeringskurser for dem, der har brug for det, så de kan hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.

Der er hjælp på vej til de medarbejdere, der er blevet opsagt af Salling Group i Aarhus og har brug for opkvalificering. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har dispenseret fra bestemmelserne, så der kan sendes 670.000 kroner fra varslingspuljerne til opkvalificering og individuelle samtaler.

Fyringsrunden på Salling Groups hovedkontor i Aarhus er begrundet med tilpasning med omkostninger i virksomheden. Der er primært tale om administrative medarbejdere, og Jobcenter Aarhus vurderer, at det lokale arbejdsmarked i forvejen er mættet af den type arbejdskraft. Derudover er der tale om et stort antal afskedigelser, som vil øge ledigheden i kommunen og Østjylland mærkbart.

I alt blev 173 medarbejdere opsagt. Salling Group har tilbudt alle de opsagte medarbejdere et forløb med rådgivning for at hjælpe dem videre i ny beskæftigelse.

For at understøtte Salling Groups egen indsats med rådgivning, har Jobcenter Aarhus søgt om midler til 80 personer, som de vurderer kan have behov for yderligere indsats, herunder særligt i forhold til konkret opkvalificering, som ikke indgår i den indsats, som Salling Group tilbyder.

Mange af de afskedigede har tillært kompetencer inden for mange områder, men de har ikke kursusbeviser eller certificeringer på dem, så de kan dokumentere kompetencerne. Det skal opkvalificeringskurserne blandt andet hjælpe dem med, så de nemmere kan finde et nyt job.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er mange mennesker, der nu står i en trist situation. Derfor dispenserer jeg for reglerne, og jeg håber, at opkvalificeringen vil hjælpe dem til hurtigt at finde et andet arbejde.

- Generelt går det godt på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen er rekord høj, og ledigheden er lav. Vi skal gøre de gode tider bedre for alle. Og her mener regeringen, at opkvalificering er den rette vej at gå for at få flere ind på arbejdsmarkedet og levere hænder til virksomhederne og skabe yderligere vækst.

Det regionale arbejdsmarkedsråd kan inden for rammerne af varslingspuljerne bevilge midler til en varslingsindsats, hvis en virksomhed afskediger mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Ministeren kan give en dispensation, hvis mulighederne for at finde andet arbejde på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Kontakt

Pressevagt

51232830