Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-11-2019

Beskæftigelsesministeren arbejder på at få flere unge i fritidsjob

25.300 færre unge mellem 13 og 17 år har i dag et job end før finanskrisen. Værst står det til for de 13- og 14-årige. Derfor har beskæftigelsesministeren bedt Arbejdsmiljørådet komme med forslag til, hvordan man kan gøre reglerne mere enkle, så flere unge kan få sig et fritidsjob.

I perioden 2008 til 2017 er beskæftigelsen blandt unge under 18 faldet med 6 procentpoint - fra 38 pct. til 32 pct. I alt var der 109.500 unge mellem 13 og 17 år i arbejde i 2017, mens tallet i 2008 lå på 134.800. Selv om kurven de senere år er steget en smule, er antallet fortsat langt lavere end før finanskrisen og følger dermed ikke tendensen for den generelle beskæftigelse i Danmark, der ligger historisk højt.

Derfor har Peter Hummelgaard taget første skridt i retning mod at få flere af de unge tilbage i fritidsjobs efter skoletid. Ministeren har bedt Arbejdsmiljørådet om at komme med forslag til, hvordan reglerne for unges arbejde kan gøres og formidles klarere og enklere - uden at det går ud over sikkerheden.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Antallet af unge i job er fortsat langt lavere end før finanskrisen. Det skal vi gøre noget ved. Et fritidsjob lærer unge noget, man ikke kan læse sig til i en bog. Det handler om, hvordan livet på en arbejdsplads fungerer, og hvad det vil sige at indgå i et arbejdsfællesskab og tage ansvar for en opgave. Derfor har jeg bedt Arbejdsmiljørådet komme med konkrete forslag, der kan gøre det nemmere for de unge at få et fritidsjob.

Arbejdsmiljørådet er blevet opfordret til at tage BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø med på råd og vende tilbage til januar 2020. Ministeren vil herefter drøfte reglerne på området med arbejdsmiljøforligskredsen.

Beskæftigelsesministeren åbner i dag en fritidsjobkonference med titlen "Arbejde og lære giver brød og ære". Konferencen på Nørrebro i København afholdes af FRAK, der er en socialøkonomisk virksomhed, der hjælper unge mellem 13-17 år fra udsatte byområder i fritidsjob.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830