Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 19-11-2019

Lovforslag om enklere og skærpede sanktioner fremsat

I dag har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremsat et lovforslag om enklere og skærpede sanktioner. Lovforslaget skal også styrke kontrollen med snyd og sikre, at der sker færre fejludbetalinger.

Tirsdag er der fremsat et lovforslag, der skal understøtte det danske velfærdsprincip om ret og pligt. Hvis man er ledig og modtager en offentlig ydelse, så skal man også stå til rådighed for arbejdsmarkedet - ellers bliver man sanktioneret.

I lovforslaget er der en række initiativer, som skal forenkle og skærpe reglerne om sanktioner i kontanthjælpssystemet, så kommunerne får lettere ved at administrere reglerne og begår færre fejl. Samtidig vil forenklingerne gøre det lettere for borgerne at forstå reglerne.

Lovforslaget tager samtidig særligt hensyn til udsatte grupper (aktivitetsparate). Det sker eksempelvis ved, at de kan friholdes fra sanktioner, hvis det ikke bringer dem tættere på arbejdsmarkedet. Derudover skærper lovforslaget kravene til kommunernes kontakt med borgeren forud for sanktionering.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er vigtigt for mig, at der er en sammenhæng mellem ret og pligt. Det her lovforslag skal sikre, at kommunerne lettere og hurtigere kan sanktionere jobparate kontanthjælpsmodtageren, hvis vedkommende ikke lever op til kravene.

- Sanktionsreglerne er i dag alt for komplicerede, og det gør det meget svært både for sagsbehandleren og borgeren at finde rundt i. Det duer ikke, hvis borgerne ikke ved, hvorfor og hvordan de bliver sanktioneret. Det skaber vrede og frustrationer. Med de forenklede regler om sanktionering bliver det mere tydeligt for både sagsbehandlere og de ledige.

Lovforslaget er et led i udmøntningen af Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger, som blev indgået den 16. november 2018 af den daværende regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830