Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 04-11-2019

Millionpulje skal hjælpe mennesker med psykiske handicap i job

Fem udvalgte projekter får i alt 14,2 mio. kr., der skal få flere danskere med kognitive handicap ud på arbejdsmarkedet. Målet er, at personer med psykiske handicap skal arbejde mere.

Fælles for projekterne er, at de skal give personer med kognitive handicap bedre rammer for at være på arbejdsmarkedet. Selv om målet for projekterne er det samme, så er tilgangen og fokus forskelligt.

For eksempel modtager projektet "Madskolen for mennesker med kognitive handicap" - et samarbejde mellem Meyers Madhus og sprogcenterfirmaet A2B - 3,6 mio. kr. til at lave et træningsforløb, der skal give deltagerne en forståelse for alt fra madlavning til de sociale aspekter i det at have et job. Forløbet afsluttes med et 13 ugers virksomhedsophold. Non-profit konsulenthuset CABI modtager støtte på 5,1 mio. kr. til et projekt, der skal opkvalificere jobcentrenes indsats over for mennesker med kognitive handicap som fx autisme og post-traumatisk stress. De tre andre projekter, der modtager støtte, er søsat af henholdsvis AOF Center Sjælland (0,9 mio. kr.), Specialisterne ApS (2,1 mio. kr.) og ISS Facility Services A/S (2,5 mio. kr.).

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Der er udvalgt fem spændende projekter, som skal sikre, at flere kommer ind og bliver en del af arbejdsmarkedet også i få timer som fx i fleksjob. Vi kan blive bedre til at få mennesker med netop kognitive handicap ud på arbejdsmarkedet. Der er tale om en gruppe mennesker, der i den grad kan bidrage på en arbejdsplads, når rammerne er de rigtige. Med støtten til disse projekter sender vi et klart signal om, at vi forsøger at give flere med kognitive handicap en chance for at få et arbejde. Samtidig skal projekterne give os mere viden om, hvad der virker, så vi fremover kan få flere med kognitive handicap i job.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der har udvalgt projekterne blandt en række motiverede ansøgere. Der er i alt afsat 21,2 mio. kr. til puljen i perioden 2019-2022. Midlerne er afsat i satspuljeaftalen for 2019

Fem initiativer

”Rekruttering og fastholdelse af mennesker med autisme eller ADHD i servicesektoren” af Specialisterne ApS (2,1 mio. kr.)

Projektets ambition er at nedbryde antagelsen om, at servicesektoren ikke er en egnet arbejdsplads for mennesker med særlige behov og sårbarheder. Projektet fokuserer på at give kommuners sagsbehandlere et kompetenceløft i indsatsen over for borgere med autisme eller ADHD, samt at udbrede viden om autisme og ADHD blandt virksomheder, så de i højere grad kan få gavn af arbejdskraften fra disse danskere.

”Videre i livet – job til personer med psykisk traume” af ISS Facility Services A/S (2,5 mio. kr.)

Dette projekt har til formål at få folk med erhvervede traumer, der har afstedkommet kognitive handicap, at blive integreret på arbejdsmarkedet. Den virksomhedsrettede indsats er helhedsorienteret og spænder over blandt andet fysisk aktivitet og individuelle samtaler med deltagerne. Projektet samarbejder med flere organisationer herunder Dansk Flygtningehjælp og Forsvares Veterancenter.

”Madskolen for mennesker med kognitive handicap” af Meyers Madhus og A2B (3,6 mio. kr.)

Projektets formål er at opkvalificere borgere med kognitive handicap til et arbejde i restaurationsbranchen. Dette sker via et todelt træningsforløb, der først fokuserer på madlavning og de sociale aspekter i at have et job. Anden del af træningsforløbet er deltagerne i ordinær beskæftigelse i 13 uger f.eks. et praktikforløb.

”Handicap – ingen hindring” af AOF Center Sjælland (0,9 mio. kr)

Formålet med dette projekt er at udsluse 40 unge i alderen 20-35 år med kognitive handicap til ordinær beskæftigelse. Det skal ske via individuelt sammensatte virksomhedsforløb, der skal styrke deltagernes generelle tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Flere med kognitive handicap i job” af CABI (5,1 mio. kr.)

Projektet har til formål at opkvalificere jobcentrenes indsats over for mennesker med kognitive handicap. Det sker ved at fokusere på at øge jobcentrenes brug af de handicapkompenserende ordninger i virksomheder, ligesom man vil give 10 udvalgte jobcentres frontmedarbejdere et kompetenceløft.

Kontakt

Pressevagt

51232830