Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 05-11-2019

Nu kan folkepensionister tjene mere uden modregning

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som giver pensionister bedre muligheder for at tjene penge ved siden af deres folkepension og samtidig få en præmie for det.

Lovforslaget udmønter dele af den tidligere regerings "Aftale om ret til seniorpension for nedslidte" og forhøjer bundfradraget for folkepensionisters indtægt ved personligt arbejde fra 100.008 kr. til 122.004 kr. om året.

Samtidig bliver folkepensionister og førtidspensionister i mindre grad modregnet i deres indkomst, hvis deres ægtefælle eller samlevende arbejder.

Derudover kan seniorerne fremover få en skattefri præmie på 42.000 i stedet for 30.000, hvis de arbejder 30 timer om ugen i gennemsnit det første år efter, de når folkepensionsalderen. Og hvis de arbejder 30 timer i gennemsnit i det andet år efter de når folkepensionsalderen, har de nu udsigt til en skattefri præmie på 25.000 kr.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er glædeligt, at flere seniorer fortsætter med at arbejde ved siden af pensionen. Det her er første skridt i rækken for at dem, der kan og vil, bliver på arbejdsmarkedet så længe, de har lyst.

- Næste skridt for at få flere seniorer til at fortsætte med at arbejde bliver Seniortænketankens anbefalinger, som jeg ser frem til at modtage.

- Den stigende pensionsalder betyder samtidig, at det også vigtigt, at vi finder en løsning for dem, som ikke kan. Dem, der tidligt er trådt ind på arbejdsmarkedet og har haft et hårdt arbejdsliv skal have mulighed for tidlig tilbagetrækning, og det er det, regeringen arbejder på og vil fremlægge en model for næste år.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830