Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 14-11-2019

Rekruttering: Fortsat færre søger forgæves

Der er fortsat lidt færre forgæves rekrutteringer, viser ny analyse.

Antallet af forgæves rekrutteringer blev i september 2019 opgjort til 61.110, målt over det seneste halvår, viser den seneste rekrutteringsanalyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Det er lidt færre end i juni, hvor antallet lå på 62.640 og endnu færre end i februar, hvor der var lidt over 70.000 forgæves rekrutteringsforsøg.

Lidt over halvdelen af de forgæves rekrutteringer endte med, at stillingen ikke blev besat, mens resten blev besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer.

En række af de stillinger, der har været svære at besætte, er i den offentlige sektor. Det drejer sig blandt andet om social- og sundhedsassistenter, pædagogmedhjælpere og sygeplejersker.

Ser man på andelen, var 21 procent af virksomhedernes rekrutteringsforsøg forgæves, mens den i juni var på 20 procent. Når raten er lidt højere i september end i juni samtidig med at antallet af forgæves rekrutteringer er faldet, skyldes det, at der samlet set er lidt færre opslåede stillinger, som lidt oftere ikke kan besættes. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Vi ser nu igen, at antallet af forgæves rekrutteringer falder, selvom antallet fortsat er højt. Det er godt, at flere virksomheder kan få de hænder, de har brug for - ingen tvivl om det.

- Men ligesom vi har set en tendens til opbremsning i økonomien helt overordnet, understreger rapporten her også, at vi ikke har brug for at åbne døren på vid gab for udenlandsk arbejdskraft her og nu. For eksempel er det værd at bemærke, at flere af stillingerne med mangel på arbejdskraft er i det offentlige så som sosu-assistenter og pædagogmedhjælpere, som jo må siges at kræve rimelige danskkundskaber.

- I stedet skal vi sørge for at få opkvalificeret de ledige, vi har herhjemme, så de kan varetaget jobbene og komme med ind på arbejdsmarkedet. Derfor har vi fremlagt en opkvalificeringspakke til 100 millioner kroner, og vi kommer også til at lave en egentlig opkvalificeringsreform.

- Og så er det klart, at virksomhederne selvfølgelig bør se ud i Europa efter hænder, som kan arbejde her på danske lønvilkår, hvis ikke vi har kvalifikationerne. 60.000 forgæves rekrutteringer er for meget, men i første omgang bør virksomhederne altså se mod Europa efter nye hænder, hvis ikke de kan finde dem her. Og så vil jeg da også gerne opfordre dem til - hvis ikke de allerede har gjort det - at bruge vores jobcentre, a-kasser og fagforeninger til at finde danske ledige.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830