Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-12-2019

Afskaffelse af opholdskravet for dagpenge er fremsat

Lovforslag, der afskaffer opholdskravet for dagpenge, er tirsdag fremsat.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er med finansloven enige om at afskaffe opholdskravet for retten til dagpenge fra februar 2020. Lovforslaget fremsættes tirsdag.

Det nuværende krav betyder, at man skal have opholdt sig i enten Danmark, et EU/EØS-land eller Schweiz i syv år inden for de seneste 12 år for at få dagpenge. Det blev indført med en trinvis indfasning, så det er fem år ud af 12 år i 2019, seks ud af 12 år i 2020 og syv ud af 12 år fra 2021 og frem.

Det krav bliver nu afskaffet. De borgere, som har opholdt sig uden for Danmark, EU/EØS eller Schweiz, skal alene leve op til de almindelige krav for at modtage dagpenge, herunder fx kravet om indkomst eller beskæftigelse forud for, at man mister sit arbejde.

Samtidig er regeringen og aftalepartierne enige om at indføre en overgangsordning, der tilgodeser de personer, der har meldt sig ud af a-kasserne på grund af opholdskravet. De får mulighed for at genoprette deres medlemskab fra udmeldelsestidspunktet og blive en del af dagpengesystemet igen. De rammes derfor ikke af de normale krav for nyindmeldte, som indebærer, at man skal have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder samtidig med en vis beskæftigelse for at kunne få dagpenge.

Overgangsordningen gælder for personer, som ikke opfyldte betingelserne i opholdskravet, og som meldte sig ud af en a-kasse af samme årsag, mens opholdskravet har været gældende. De skal bekræfte, at de meldte sig ud på grund af opholdskravet og efterbetale kontingent for den periode, deres medlemskab har været afbrudt - tidligst tilbage fra 1. januar 2019. Muligheden for at genoprette sit medlemskab gælder i perioden fra 1. februar 2020 og frem til den 31. juli 2020.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Dagpengesystemet er et af de vigtigste redskaber til at sikre økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet og en hjørnesten i den danske flexicurity-model. Opholdskrav svækker dagpengesystemet, idet mange vil stå uden ret til dagpenge i flere år og derfor ikke finder det attraktivt at være medlem af en a-kasse. Derfor har mange også meldt sig ud af deres a-kasse. Desuden skaber kravet utryghed for de mange danskere, som arbejder rundt om i verden.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu afskaffer opholdskravet. Det er en mærkesag for os at styrke den danske model, og det her er et første, vigtigt skridt.

- Samtidig er jeg også glad for, at vi giver mulighed for at genoprette medlemskabet for de personer, som har meldt sig ud, fordi opholdskravet fra den ene dag til den anden fratog dem retten til at få dagpenge i op til flere år. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, hvis de efter opholdskravets afskaffelse igen skulle starte forfra med at optjene retten til dagpenge

Afskaffelsen af opholdskravet skønnes at indebære merudgifter på ca. 80 mio. kr. i 2020, ca. 135 mio. kr. i 2021, ca. 145 mio. kr. i 2022 og ca. 150 mio. kr. i 2023 efter skat og tilbageløb.

Kontakt

Pressevagt

51232830