Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 20-12-2019

Borgere kan søge om seniorpension fra 1. januar 2020

Seniorer med væsentlig nedsat arbejdsevne kan i det nye år søge om seniorpension hos kommunen. Fra 1. januar 2021 overtager en ny selvstændig myndighed under ATP ansvaret for administrere og tilkende seniorpension.

Folketinget har fredag den 20. december vedtaget lovforslaget, der fra 1. januar 2020 indfører seniorpension til nedslidte borgere, som nærmer sig folkepensionsalderen.  

Seniorpension erstatter seniorførtidspension, som aldrig levede op til forventningerne. Kravene for at få tilkendt seniorpension er lempeligere, og dermed får flere mulighed for at trække sig tilbage.  

Seniorpension kan tilkendes borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job. 

Partierne bag aftalen om seniorpension blev tidligere på ugen enige om, at en ny selvstændig myndighed under ATP skal tilkende seniorpension fra 1. januar 2021. Indtil den nye myndighed er på plads, får kommunerne ansvaret for at tilkende seniorpension. Borgerne skal derfor i hele 2020 søge om seniorpension i deres kommune, og det kan de gøre seks måneder før, de opfylder alderskravet. Kommunerne har så seks måneder til at træffe afgørelse. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

- Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at få lovgivningen på plads her inden jul, så borgere med væsentlig nedsat arbejdsevne allerede fra det nye år kan søge om seniorpension. I første omgang er det kommunerne, der skal tilkende seniorpension, og jeg har tillid til, at kommunerne kan håndtere implementeringen af ordningen. 

- Seniorpensionen kan på ingen måde stå alene. Vi skal også have fundet en løsning for dem, der tidligt er trådt ind på arbejdsmarkedet og har haft et hårdt arbejdsliv. De skal kunne forlade arbejdsmarkedet, mens de stadig kan gå, stå og lege med deres børnebørn – og vel at mærke uden, at de først skal igennem en visitation. Det handler om retfærdighed og muligheden for, at alle får en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Regeringen arbejder på en model for tidlig tilbagetrækning baseret på objektive kriterier – og ikke visitation – som vi vil præsentere til foråret. Målet er, at en ret til tidlig tilbagetrækning kan træde i kraft fra januar 2021. 

Folketinget har også fredag vedtaget nye regler for fastholdelsesfleksjob, der ligeledes udspringer af aftalen om seniorpension.  

Dokumentationskravet for fastholdelsesfleksjob bliver afskaffet for seniorer fra 1. januar 2020. Det betyder, at seniorer, som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, med det samme kan starte i et fastholdelsesfleksjob på den virksomhed, hvor de arbejder – og ikke først efter 12 måneder, som reglerne er i dag.

Kontakt

Pressevagt

51232830