Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 06-12-2019

Halvdelen af personer med handicap i satspuljeprojekt har fået tilknytning til arbejdsmarkedet

Et inspirationsprojekt for mennesker med handicap tegner lovende. 50 procent af deltagerne har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Evalueringen af første runde af projekt "Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap" indikerer, at indsatsmodellen lader til at virke og får flere mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet. Halvdelen af deltagerne er blevet tilknyttet arbejdsmarkedet.

Indsatsen har bestået af tre kerneelementer. Først har der været en grundig screening af borgerne, hvor målet var at identificere og visitere borgere med handicap til projektet.

Deltageren har derefter været tilknyttet en personlig jobformidler, der blandt andet  vejleder om kompenserende ordninger og hjælper både borger og virksomhed til at se mulighederne i en ansættelse. Kommunen har også etableret et fast-track til at sikre hurtig bevilling af kompenserende ordninger.

Endelig har deltagerne i projektet fået en tæt og virksomhedsrettet indsats med fokus på ordinære ansættelse og timer.

Otte kommuner var med i projektet, og mere end 4.000 borgere er blevet screenet i projektperioden. Kommunerne er Fredericia, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Kerteminde/Nyborg, Kolding, Roskilde og Aarhus kommuner.

Erfaringerne fra projektet viser også, at virksomhederne gerne vil ansætte personer med funktionsnedsættelser, men det kræver viden og dialog. Virksomhederne skal vide, hvad funktionsnedsættelsen vil betyde for det daglige arbejde, og hvordan man helt konkret håndterer det.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er glædeligt, at det er lykkes så mange i projektet at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi skal altid være forsigtige med at konkludere meget håndfast på baggrund af de her projekter. Men projektets resultater tyder på, at hvis vi sætter målrettet ind over for mennesker med handicap, kan vi hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet. Vi ved, at det giver stor værdi for den enkelte at få en tilknytning til arbejdsmarkedet og have noget at stå op til i hverdagen. Det giver selvtillid og socialt samvær på arbejdspladsen.

- Vi skal udnytte de gode tider på arbejdsmarkedet til at få flere ind på arbejdsmarkedet. Mange mennesker med handicap både kan og vil bidrage, de er klar til at tage fat og har masser af kompetencer at byde ind med. Og vi har brug for alle. Derfor er jeg glad for, at vi med det her projekt har fået mere viden om, hvordan vi hjælper mennesker med handicap tættere på arbejdsmarkedet.

- I denne uge sætter vi fokus på handicapområdet, og det er en vigtig dagsorden. Vi skal gøre op med de fordomme og myter, der spænder ben for, at flere mennesker med handicap får et arbejde. Og så skal vi sikre, at alle virksomheder - også de små og mellemstore - kender til de kompenserende ordninger og udnytter, at der er mange muligheder for, at kommunen kan bevilge hjælpemidler til arbejdspladsen.

Projektet har karakter af et såkaldt inspirationsprojekt, fordi der er meget lidt viden om, hvad der virker for målgruppen. Det betyder, at der ikke er tale om en effektevaluering. Evalueringen indikerer dog, at indsatsmodellen har en positiv betydning for de deltagende borgeres beskæftigelsessituation.

Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap er et satspuljeprojekt fra 2017. Første fase er evalueret, men projektet fortsætter i 11 kommuner med en skærpet indsatsmodel frem til efteråret 2020.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830