Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 11-12-2019

Lille fald i andelen af forgæves rekrutteringer

Der er sket et mindre fald i andelen af forgæves rekrutteringer det seneste halve år. Det viser den seneste analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Andelen af virksomhedernes forgæves rekrutteringer er faldet en smule. Det viser analysen fra december 2019, som kigger på situationen det seneste halve år. Den forgæves rekrutteringsrate ligger på 20 pct., mens den i september lå på 21 pct. Virksomhederne i Syd- og Vestjylland har generelt større held til at finde de rigtige folk end virksomhederne på Sjælland (forgæves rekrutteringsrate på hhv. 18 pct. og 26 pct.).

Hvis man kigger på antallet af forgæves rekrutteringer er det steget fra 61.110 gange i september 2019 til 61.370 i december 2019. Men da antallet af rekrutteringer også er steget, så er andelen faldet med et procentpoint.

Omkring halvdelen af de gange, virksomhederne har søgt forgæves, bliver stillingen ikke besat. I resten af tilfældene ansatte virksomhederne medarbejdere med en anden profil.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er selvfølgelig positivt, når andelen af virksomheder, der forgæves søger arbejdskraft, falder, selv om antallet fortsat er højt.

- Analysen understreger endnu en gang, at det ikke er tid til at sænke beløbsgrænsen og åbne en ladeport for udenlandsk arbejdskraft. Vi har med finansloven for 2020 udvidet positivlisten, så der kan hentes faglærte ind, hvor der er mangel. Det, mener vi, er en klogere måde at gøre det på.

- Først og fremmest skal vi have fokus på at opkvalificere ledige herhjemme, så færre virksomheder søger arbejdskraft forgæves. Vi skal ikke bare blindt øge arbejdsudbuddet men også sørge for, at de ledige hænder rent faktisk også kan det, som virksomhederne efterspørger. I første omgang har vi fremlagt en opkvalificeringspakke til 100 mio. kroner. Det er et første skridt på vej mod en egentlig opkvalificeringsreform.

Kontakt

Pressevagt

51232830