Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 08-01-2020

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for november 2019

Ledigheden er stort set uændret i november 2019. Dermed er ledigheden på 104.400 fuldtidspersoner svarende til 3,7 procent af arbejdsstyrken.

Ledighedsprocenten har stort set været uændret i hele 2019. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Ledigheden steg en smule med 300 personer i november. Samtidig fortsætter beskæftigelsen med at stige. Dansk økonomi har det altså stadig godt. Det skal vi udnytte til at give flere en chance på arbejdsmarkedet.

- Det sker for eksempel ved at forbedre den aktive beskæftigelsesindsats. Fra årsskiftet har landets jobcentre fået mulighed for mere fleksibelt at tilrettelægge indsatsen, så den enkelte ledige får den hjælp, der er brug for. Det er vigtigt, at vi skræddersyr indsatsen og ikke har en standardiseret tilgang til ledige. Ledige er forskellige og har brug for forskellige værktøjer.

- Samtidig skal vi tage fat på en af de helt store udfordringer, nemlig ledigheden blandt ikke-vestlige indvandrere. Vi arbejder på at stille krav om, at indvandrere og andre udlændinge med et integrationsbehov skal bidrage i 37 timer om ugen, så de i langt højere grad bliver en del af det danske samfund og kommer i arbejde.

Find tallene på Danmarks Statistiks hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830