Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 04-02-2020

Grænseværdi for chrom 6 i arbejdsmiljøet skærpes

Reglerne for grænseværdien for chrom 6 i arbejdsmiljøet bliver strammet. Stramningen betyder, at grænseværdien bliver sænket til en femtedel af den gældende grænseværdi og kommer på niveau med den laveste i EU. Og målet er efter fire år at sænke grænseværdien yderligere. Derudover afsøges muligheden for at stille skærpede krav til oplæring, målinger og vejledningsmateriale.

Grænseværdien for chrom 6 bliver sænket til det laveste niveau i EU, og en række supplerende indsatser skal være med til at sikre beskyttelsen af de ansatte. Det er resultatet af drøftelserne mellem arbejdsmarkedets parter, som et bredt politisk flertal har nikket til.

Den nye grænseværdi for chrom 6 vil lyde på 0,001 mg/m3. Derved får Danmark den strammeste grænseværdi i EU sammen med Holland og Frankrig. Efter fire år skal grænseværdien sænkes yderligere til 0,00025 mg/m3, medmindre der viser sig at være tekniske, økonomiske eller kontroltekniske hensyn, der gør, at det ikke er muligt, eller hvis det viser sig muligt at sænke værdien yderligere.

Foruden en nedsættelse af grænseværdien bliver regelgrundlaget for chrom 6-arbejde nærmere analyseret med henblik på at skærpe kravene, hvis det det er muligt inden for EU-retten. Desuden bliver der sat gang i udvikling af flere indsatser i form af bl.a. et servicetjek af svejseuddannelsen, styrket tilsyn og vejledning til virksomhederne.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det skal være sikkert at gå på arbejde. Derfor har vi i Danmark meget strenge regler for arbejde med kræftfremkaldende stoffer som chrom 6. Grænseværdier er blot et af flere redskaber.

- Jeg er glad for, at det med enighed mellem arbejdsmarkedets parter og bred opbakning blandt mine folketingskollegaer er lykkedes at finde frem til en løsning med en trinvis indfasning af en ny skærpet grænseværdi og nye indsatser, der kan understøtte grænseværdien.

- Jeg er særligt glad for, at vi med aftalen får sat fornyet fokus på at beskytte svejsere mod chrom 6. Virksomhederne vil få et godt grundlag for at sørge for, at den enkelte medarbejder er fuldt ud beskyttet ved svejsning, som reglerne kræver det.

Den nye grænseværdi forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

 

 

Kontakt

Pressevagt

51232830